Home Page

Chwefror 1-5 February

Llythyr Chwefror 1-5 February Letter

Amserlen/Timetable Chwefror 1-5 February

Mae'n Ddydd Miwsig Cymru!

I'ts Welsh Language Music Day!

5/2/21

Dewch i ddathlu Dydd Miwsig Cymru! / Let's celebrate Welsh Language Music Day!

Still image for this video

Seren a Sbarc

Cân Seren a Sbarc ar gyfer Dydd Miwsig Cymru. I weld comig Seren a Sbarc gyda geiriau'r gân ar y cefn, cer i bit.ly/adnoddauDMCSeren and Sbarc's song for Dyd...

Gemau Dydd Miwsig Cymru / Welsh Language Music Day Games

Mae’n Ddydd Miwsig Cymru heddiw! I ddathlu’r diwrnod, mae Criw Cyw eisiau gwybod pa gân Cyw ydi dy hoff gân di!

It’s Welsh Language Music day today! To celebrate, the Cyw Crew want you to know which Cyw song is your favourite.

https://cyw.cymru/cystadlaethau/cystadleuaeth-hoff-gan/

Mynegi eich hun trwy gelf! Expressing yourself through art!

Still image for this video

Amser Stori / Story Time

Still image for this video

Rhannu (2) Division (2)

Still image for this video

Rhannu (1) Division (1)

Still image for this video

Cerdd ‘Teimladau’ / ‘Feelings’ Poem

Still image for this video

Mae Llyfrau Coeden Ddarllen Rhydychen ar gael i chi eu lawrlwytho am ddim! Cliciwch ar y ddolen isod:

Oxford Reading tree books are all available for free download! Click the link below:

Cywioci - Teimladau (Welsh Emotions and Feelings song)

Beth am ychydig o garioci? What about some karaoke?

Still image for this video

Amser Stori (2) Story Time (2)

Still image for this video

Meddwlgarwch gyda Miss Griffiths / Mindfulness with Miss Griffiths

Still image for this video

Saib i Sylwi / Let’s Notice Nature

Still image for this video

Amser Stori (3) Story Time (3)

Still image for this video

Cân Sylwi a Thawelu'r Meddwl | Cyw's Mindfulness Song

Cân newydd i helpu i holl wylwyr Cyw i ymlacio, sylwi a thawelu'r meddwl - dewch draw i wefan Cyw am fwy o raglenni, gemau a gweithgareddauhttp://s4c.cymru/c...

Shwshaswyn - ymarfer ymwybyddiaeth Seren | Seren's mindful excercise | Cyw

🌟Dewch i Shwshaswyn, ble mae Seren, Fflwff a'r Capten yn gwahodd plant i ddianc o brysurdeb eu byd - dyma ymarfer ymwybyddiaeth Seren🌟 Shwshaswyn is a cal...

Cywioci - Cadw'n Heini

Dewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - s4c.cymru/cywVisit the bilingual Cyw website for more games, activities and prog...

Patrwm Cymraeg Cywir yr wythnos / This weeks 'Cymraeg Cywir' language pattern