Home Page

Byd y bwystfilod Bach / mini beast world

Ymweliad Plantasia i'r ysgol

Rydym wedi bod ar antur heddiw! I ddechrau hedfanom i Affrica, ar nid un, ond dwy awyren!
Dechreuom gerdded a chwympom dros garreg....ond na, nid carreg oedd, ond malwoden fawr o Affrica! Hoff fwydydd y falwoden yw bananas a moron- sy'n gwneud i'w baw troi'n oren! Mae ganddo un troed mawr a 10,000 o ddannedd! 

 

Nesaf daethom o hyd i neidr mildroed o'r enw Millie! Roedd ganddi 300 coes, ond dim ond 6 oedd ganddi pan gaeth ei eni! Mae ganddi 2 teimlydd ac mae'n araf iawn. Mae mwncïod yn hoffi bwyta'r nadredd mildroed, ond maen nhw'n dda yn palu a chuddio! 


Daisy y tarantula daeth i'n gweld ni nesaf, mae ganddi 8 coes ac 8 llygaid!! Mae hi'n bwyta 3 cricket ,unwaith yr wythnos! 


Dringom i fyny i'r goeden nesaf i gael saib, ond o na...clywom sŵn 'hsssss'- 

Tofu y neidr oedd yna! Roedd llawr o'r plant yn ddewr iawn ac yn hapus i ddal a chyffwrdd a Tofu! Mae gan Tofu dros 400 o esgyrn- fwy na ni! Mae hi'n mwynhau bwyta un llygoden yr wythnos - mewn un llwnc!

 

 

Ar ôl i ni ddod i lawr o'r goeden baglom dros garreg arall....ond roedd gan yr un yma 4 coes! Nid carreg oedd o gwbl, ond Spud y crwban! Does dim ar ôl yn y gwyllt o gwbl, ond mae 4 oedolyn a 4 babi yn Plantasia!

Roedd pawb yn ddewr iawn yn dal a chyffwrdd yr anifeiliaid...hyd yn oed yr athrawon! 

 

 

 

Visit from Plantasia

 

We've been on an adventure today! We've been on not one, but two planes to Africa! When we got there we began to walk and tripped over a rock,but it wasn't a rock, it was a Giant African Landsnail. It has 10,000 teeth and 1 large foot! It loves eating bananas and carrots- but they turn its poo orange!

 

Next we came across a millipede who has 300 legs, although when she was born she only had 6! She has to antennas to feel her away around and is very good at digging to hide from the hungry monkeys!

 

A tarantula visited us next, she has 8 legs and 8 eyes! She enjoy eating 3 crickets once a week.

 

We decided to climb up a tree to have a rest, but suddenly we heard a 'hssssss' sound coming from a corn snake! It has more bones than us - 400! And has a  mouse to eat once a week, that she swallows in one big mouthful!

 

We quickly came down from the tree, and tripped over another rock, but on closer inspection this one had 4 legs! It was an Egyptian tortoise! There are none left in their natural habitat in the world, but Plantasia have 4 adults and 4 babies!

 

Everyone was so brave holding or touching the animals...even the teachers! 

trim.12238BE7-EF9A-4B4A-A9E2-FF7002E36FA2.MOV

Still image for this video

trim.0885703E-707F-4E0D-930D-F58BDBD5679A.MOV

Still image for this video

trim.CA6BCEFB-A7CB-4CC7-B868-70049243C538.MOV

Still image for this video