Home Page

Blwyddyn 3 & 4 / Year 3 & 4 - Miss S John

Croeso i dudalen Blwyddyn 3/4 Miss John 

 

Dilynwch ni ar Drydar / Follow us on Twitter 

@YGGBYMSJohn

 

 

Rydym yn gyffrous iawn i ddechrau ein Thema newydd y tymor hwn ‘Y Goedwig wyllt’. Byddwn yn dysgu am anifeiliaid y goedwig a’i Chynefinoedd yn ogystal â ymweliad â pharc Margam am ddiwrnod llawn o weithgareddau y goedwig. πŸŒ²πŸ¦”πŸΏπŸπŸŒΏπŸŒπŸ¦‹πŸ›πŸœ

 

We we are all very excited to begin our new theme for this term, ‘The Wild Woods’. We will be learning about woodland animals and their habitats as well as visiting Margam park for a fun filled dy of woodland activities. πŸŒ²πŸπŸŒ±πŸ¦‹πŸžπŸπŸ¦‡

Am ddiwrnod bendigedig ym mharc Margam yn chwilio bwystfilod bach a dysgu am bwysigrwydd coed!πŸŒ²πŸŒΏπŸ•·πŸœπŸ›πŸŒ An excellent day in Margam park searching for mini beasts and learning about the importance of trees! πŸŒ²πŸ•·πŸœπŸ›πŸŒ

Yn brysur yn cynllunio ein thema newydd! We’re busy planing our new theme gathering information and questions!

Yn brysur yn cynllunio ein thema newydd! We’re busy planing our new theme gathering information and questions! 1

Ymweliad llawn cyffro i Stadiwm y Liberty 🏈 An exciting visit to the Liberty stadium 🏈 Diolch i’r Gweilch Thank you to the Ospreys

Eisteddfod Ysgol llwyddiannus πŸ˜ƒπŸ΄σ §σ ’σ ·σ ¬σ ³σ Ώ

Ein thema y tymor yma yw Goleuni a Sain πŸŽ†πŸ’‘πŸ”¦πŸ•―β˜ŽοΈπŸ“ž

Byddwn yn dysgu sut mae goleuni a sain yn teithio trwy gynnal amryw o ymchwiliadau.  Yn o gystal â ddyfeisiadau golau a sain a sut meant wedi effeithio ar ein bywydau heddiw! 

 

Our theme this term is ‘Light and sound’ πŸŽ†πŸ•―πŸ”¦πŸ“žβ˜ŽοΈπŸ’‘

We will be learning about how light and sound travel by conducting various experiments and investigations. We will also learn about revolutionary inventions and the impact they have on our lives today!

 

Ymchwilio i draw sain wrth chwythu mewn i foteli/ Some scientific research in to pitch by blowing in to bottlesπŸ‘¨β€πŸ”¬βš—οΈπŸ”¬πŸ‘©β€πŸ”¬

Diolch Mrs. Haden am ddysgu i ni sut mae’r llygaid yn gweithio a sut mae goleuni yn effeithio ar ein llygaid!

Diolch Mrs. Haden am ddysgu i ni sut mae’r llygaid yn gweithio a sut mae goleuni yn effeithio ar ein llygaid! 1

Gweithdy cyffrous β€˜football first’ ⚽️ An exciting Football First workshop ⚽️

Am fore egnΓ―ol gyda Owen o'r Urdd! What an energetic morning with Owen from the Urdd! We learned lots of new netball skills, Diolch!

6.12.17 Joio mas draw ym mhantomeim Culhwch ac Olwen! We had an excellent time watching Culhwch ac Olwen pantomime!

Hwyl yr wΓΏl yn ein dosbarth ni! Feeling very festive in our class today! we all enjoyed the class Christmas party :)

Hwyl yr wΓΏl yn ein dosbarth ni! Feeling very festive in our class today! we all enjoyed the class Christmas party :)  1

Rydym yn gyffrous iawn i ddechrau ein thema y tymor hwn; 'Amser maith yn ôl'. Yn ystod y thema hwn byddwn yn astudio'r Celtiaid a'r Rhufeiniaid yn o gystal â ymweld â Chastell Henllys.

Cadwch lygaid allan am luniau cyffrous!

 

We are excited to follow our new theme this term; 'A long time ago', where we will be learning lots about the Celts and the Romans. We will we visiting Castell Henllys to learn about life as a Celt.

Keep an eye out for some exciting pictures!   

Ar y 9fed o Hydref aethom ni ar daith gyffrous nôl mewn amser i Oes y Celtiaid yng Nghastell Henllys! 

 

On the 9th of October we went on an exciting journey back in time to the Iron Age in Castell Henllys! 

Ymdrech arbennig i greu Tai Crwn Celtaidd πŸ”¨βœ‚οΈπŸŽ¨ What an excellent effort to make Celtic Roundhouses πŸ”¨πŸŽ¨βœ‚οΈ Da iawn bawb!! πŸ‘πŸΌ

Rydym ni wedi bod yn arbrofi gyda dyfrliwiau i greu lluniau Gaeafol πŸŒ²πŸŽ¨β„πŸŒ¨ We have been busy experimenting with watercolours to create a winter landscape πŸŽ¨β„πŸŒ¨πŸŒ²

Rydyn ni'n cefnogi Plant mewn Angen 2017 πŸ»πŸ”΄βš«οΈπŸ”΅ We're supporting Children in Need 2017 πŸ»πŸ”΅πŸ”΄βš«οΈ

20-24/11/17 Mae hi'n Wythnos Iach πŸš΄πŸ»βš½οΈπŸ€ A rydyn ni wedi bod yn brysur yn gwneud gweithgareddau cadw'n iach a dysgu am ddiet cytbwys! It's health week and we have been busy taking part in various activities as well as learning about a balanced diet. βš½οΈπŸš΄πŸ»πŸ€πŸ₯—πŸ₯™πŸ‡πŸ

Daeth Lee Trundle a Ollie McBurnie i wneud sesiwn cwestiwn ac ateb fel rhan o Wythnos Iach yr ysgol ⚽️ Lee Trundle and Ollie McBurnie came to do a question and answer session with us as part of our Health Week ⚽️ Diolch!!

Da iawn chi am ennill gwobr bocs bwyd Iach heddiw πŸ‘πŸΌπŸ₯—πŸ₯™πŸ“πŸ‡πŸ₯ͺπŸ† Well done on winning the healthy lunch box award today πŸ‘πŸΌπŸ₯™πŸ₯—πŸ“πŸ‡πŸ₯ͺπŸ†

Da iawn chi am ennill gwobr bocs bwyd Iach heddiw πŸ‘πŸΌπŸ₯—πŸ₯™πŸ“πŸ‡πŸ₯ͺπŸ† Well done on winning the healthy lunch box award today πŸ‘πŸΌπŸ₯™πŸ₯—πŸ“πŸ‡πŸ₯ͺπŸ† 1