Home Page

Blwyddyn 3 & 4 / Year 3 & 4 - Miss S John

Croeso i dudalen Blwyddyn 3/4 Miss John 

 

Dilynwch ni ar Drydar / Follow us on Twitter 

@YGGBYMSJohn

 

 

Rydym yn gyffrous iawn i ddechrau ein Thema newydd y tymor hwn ‘Y Goedwig wyllt’. Byddwn yn dysgu am anifeiliaid y goedwig a’i Chynefinoedd yn ogystal â ymweliad â pharc Margam am ddiwrnod llawn o weithgareddau y goedwig. ๐ŸŒฒ๐Ÿฆ”๐Ÿฟ๐Ÿ๐ŸŒฟ๐ŸŒ๐Ÿฆ‹๐Ÿ›๐Ÿœ

 

We we are all very excited to begin our new theme for this term, ‘The Wild Woods’. We will be learning about woodland animals and their habitats as well as visiting Margam park for a fun filled dy of woodland activities. ๐ŸŒฒ๐Ÿ๐ŸŒฑ๐Ÿฆ‹๐Ÿž๐Ÿ๐Ÿฆ‡

Am ddiwrnod bendigedig ym mharc Margam yn chwilio bwystfilod bach a dysgu am bwysigrwydd coed!๐ŸŒฒ๐ŸŒฟ๐Ÿ•ท๐Ÿœ๐Ÿ›๐ŸŒ An excellent day in Margam park searching for mini beasts and learning about the importance of trees! ๐ŸŒฒ๐Ÿ•ท๐Ÿœ๐Ÿ›๐ŸŒ

Yn brysur yn cynllunio ein thema newydd! Weโ€™re busy planing our new theme gathering information and questions!

Ymweliad llawn cyffro i Stadiwm y Liberty ๐Ÿˆ An exciting visit to the Liberty stadium ๐Ÿˆ Diolch iโ€™r Gweilch Thank you to the Ospreys

Eisteddfod Ysgol llwyddiannus ๐Ÿ˜ƒ๐Ÿด๓ ง๓ ข๓ ท๓ ฌ๓ ณ๓ ฟ

Ein thema y tymor yma yw Goleuni a Sain ๐ŸŽ†๐Ÿ’ก๐Ÿ”ฆ๐Ÿ•ฏโ˜Ž๏ธ๐Ÿ“ž

Byddwn yn dysgu sut mae goleuni a sain yn teithio trwy gynnal amryw o ymchwiliadau.  Yn o gystal â ddyfeisiadau golau a sain a sut meant wedi effeithio ar ein bywydau heddiw! 

 

Our theme this term is ‘Light and sound’ ๐ŸŽ†๐Ÿ•ฏ๐Ÿ”ฆ๐Ÿ“žโ˜Ž๏ธ๐Ÿ’ก

We will be learning about how light and sound travel by conducting various experiments and investigations. We will also learn about revolutionary inventions and the impact they have on our lives today!

 

Ymchwilio i draw sain wrth chwythu mewn i foteli/ Some scientific research in to pitch by blowing in to bottles๐Ÿ‘จโ€๐Ÿ”ฌโš—๏ธ๐Ÿ”ฌ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿ”ฌ

Diolch Mrs. Haden am ddysgu i ni sut maeโ€™r llygaid yn gweithio a sut mae goleuni yn effeithio ar ein llygaid!

Gweithdy cyffrous โ€˜football firstโ€™ โšฝ๏ธ An exciting Football First workshop โšฝ๏ธ

Am fore egnรฏol gyda Owen o'r Urdd! What an energetic morning with Owen from the Urdd! We learned lots of new netball skills, Diolch!

6.12.17 Joio mas draw ym mhantomeim Culhwch ac Olwen! We had an excellent time watching Culhwch ac Olwen pantomime!

Hwyl yr wรฟl yn ein dosbarth ni! Feeling very festive in our class today! we all enjoyed the class Christmas party :)

Rydym yn gyffrous iawn i ddechrau ein thema y tymor hwn; 'Amser maith yn ôl'. Yn ystod y thema hwn byddwn yn astudio'r Celtiaid a'r Rhufeiniaid yn o gystal â ymweld â Chastell Henllys.

Cadwch lygaid allan am luniau cyffrous!

 

We are excited to follow our new theme this term; 'A long time ago', where we will be learning lots about the Celts and the Romans. We will we visiting Castell Henllys to learn about life as a Celt.

Keep an eye out for some exciting pictures!   

Ar y 9fed o Hydref aethom ni ar daith gyffrous nôl mewn amser i Oes y Celtiaid yng Nghastell Henllys! 

 

On the 9th of October we went on an exciting journey back in time to the Iron Age in Castell Henllys! 

Ymdrech arbennig i greu Tai Crwn Celtaidd ๐Ÿ”จโœ‚๏ธ๐ŸŽจ What an excellent effort to make Celtic Roundhouses ๐Ÿ”จ๐ŸŽจโœ‚๏ธ Da iawn bawb!! ๐Ÿ‘๐Ÿผ

Rydym ni wedi bod yn arbrofi gyda dyfrliwiau i greu lluniau Gaeafol ๐ŸŒฒ๐ŸŽจโ„๐ŸŒจ We have been busy experimenting with watercolours to create a winter landscape ๐ŸŽจโ„๐ŸŒจ๐ŸŒฒ

Rydyn ni'n cefnogi Plant mewn Angen 2017 ๐Ÿป๐Ÿ”ดโšซ๏ธ๐Ÿ”ต We're supporting Children in Need 2017 ๐Ÿป๐Ÿ”ต๐Ÿ”ดโšซ๏ธ

20-24/11/17 Mae hi'n Wythnos Iach ๐Ÿšด๐Ÿปโšฝ๏ธ๐Ÿ€ A rydyn ni wedi bod yn brysur yn gwneud gweithgareddau cadw'n iach a dysgu am ddiet cytbwys! It's health week and we have been busy taking part in various activities as well as learning about a balanced diet. โšฝ๏ธ๐Ÿšด๐Ÿป๐Ÿ€๐Ÿฅ—๐Ÿฅ™๐Ÿ‡๐Ÿ

Daeth Lee Trundle a Ollie McBurnie i wneud sesiwn cwestiwn ac ateb fel rhan o Wythnos Iach yr ysgol โšฝ๏ธ Lee Trundle and Ollie McBurnie came to do a question and answer session with us as part of our Health Week โšฝ๏ธ Diolch!!

Da iawn chi am ennill gwobr bocs bwyd Iach heddiw ๐Ÿ‘๐Ÿผ๐Ÿฅ—๐Ÿฅ™๐Ÿ“๐Ÿ‡๐Ÿฅช๐Ÿ† Well done on winning the healthy lunch box award today ๐Ÿ‘๐Ÿผ๐Ÿฅ™๐Ÿฅ—๐Ÿ“๐Ÿ‡๐Ÿฅช๐Ÿ†