Home Page

Tymor yr Haf / Summer Term 2023

Uned ddysgu’r tymor: Lawr ar lan y môr

This term’s unit of learning: On the seaside

Bant â ni i gynllunio! Dyma rai o’n syniadau ar gyfer y tymor / Here are some of our ideas for this term!

Dyma ein posteri ailgylchu...i gadw ein traethau'n lân! / Here are our recycling posters...to keep our beaches clean!

Bore ar y traeth! Diolch i bob riant wnaeth helpu / A morning on the beach! Many thanks to all parents for helping

Pori Drwy Stori

Roedd y plant wrth eu bodd yn canu a darllen eu llyfrau ‘Fy Llyfr’ yn ein sesiwn Pori Drwy Stori. 

The children loved singing and reading their ‘My Book’ in our Pori Drwy Stori session.

Lawr ar lan y môr

Still image for this video

Dewch am dro i lan y môr

Still image for this video

Ymweliad gan achubwyr bywyd / A visit from a lifeguard 

Mabolgampau 2023🏅 Ewch i dudalen yr ‘Oriel’ i weld fideos o’r diwrnod! Sports Day 2023 🏅Visit the Gallery page in the Pupils section to see more!

Mabolgampau 2023 / Sports Day 2023

Diwrnod Gyrfa  / Career Day 

Diwrnod Empathiheart / Empathy Dayheart

Trip Ysgol! Lawr ar lan y Môr 'Slawer Dydd' / School Trip! Off to the Seaside

Diwrnod Seren a Sbarc  / Seren and Sbarc day

Helfa siapiau 3D🕵🏻 / 3D shape hunt🕵🏻

Dewch am dro i lan y môr...🎶

Come for a walk to the seaside...🎶

Grŵp porffor

Still image for this video

Grŵp gwyrdd

Still image for this video

Grŵp melyn

Still image for this video

Grŵp glas

Still image for this video

Grŵp coch

Still image for this video

Rydyn ni'n ddysgwyr gweithgar! Cawsom ni hwyl a sbrienlightened/ We are active learners! We had lots of funenlightened