Home Page

Tudalen Thema Amser Stori 4 / Story Time 4 Topic Page

Triciau Hud a Lledrith / Magic Tricks

Still image for this video

Anifeiliaid y Byd / World Animals

Ble yn y Byd? / Where in the World?

Still image for this video

Peintio Cerrig / Painting Stones

Peintio Cerrig / Painting Stones

Still image for this video

Dehongli Graff / Graph Interpreting

Fy Ynys Ddelfrydol / My Ideal Island

Siapau o Gwmpas y Ty / Shapes Around the House

Tasgau Eraill / Other Tasks

Ffeithiau Rhif / Number Facts

Peintio Cerrig / Painting Stones

Still image for this video

Dewch i greu sioe hud a lledrith / Let’s create a magic show

Still image for this video

Sut i wneud y triciau / How to do the tricks

Still image for this video

Dewch i chwilio am siapiau 3D / Let's hunt for 3D shapes!

Still image for this video