Home Page

Cliciwch yma! Click here!

--------------

 

Digit Dog

------- -------

Rhif yr Wythnos

Number of the Week

Rhif 8/ Number 8

Still image for this video
Sawl ffordd fedrwch chi greu wyth gyda'ch siapiau Numicon? Ydych chi wedi dod o hyd i bob ffordd wahanol? Sut ydych chi'n mynd i gofnodi eich darganfyddiadau? Gyda llun? Brawddegau rhif? / How many different ways can you make eight with your Numicon shapes? Have you found all the different ways? How are you going to record your findings? With pictures? Number sentences?

Roedd Wali Wyth yn cyfrif fesul dau yn y stori. Fedrwch chi?

Wali Wyth was counting in twos in the story. Can you?

Rhif 7/Number 7

Still image for this video
Dewch i archwilio rhif saith! Let's explore the number seven!

Plannu hadau/Planting seeds

Still image for this video
Dewch i blannu hadau fel Sami Saith! Saith hedyn sydd ond faint fyddech chi'n plannu?/Let's plant seeds like Sami Saith! You have seven seeds. How many will you plant?

Gweithgaredd Numicon/ A Numicon Activity

Rhif 6/ Number 6

Still image for this video
Dewch i archwilio'r rhif chwech! /Let's explore the number six!

Fedrwch chi ddod o hyd i'r rhif chwech yn y tŷ neu wrth fynd am dro?  Beth am chwilio am chwech o bethau a'u gosod mewn siâp Numicon 6? Beth wyddoch chi am chwech?

Tynnwch lun, ysgrifennwch frawddeg rif neu ddanfonwch fideo ar Hwb i ddweud wrthom ni.

Can you spot the number six in the house or on your walk? Look for six objects in the house and place them in the shape of a Numicon 6. What do you know about six?  Draw a picture, write a number sentence or send us a video on Hwb explaining what you know.

Cardiau Bingo Rhifedd/Numeracy Bingo Cards

Pori Drwy Stori