Home Page

Cliciwch yma! Click here!

--------------

 

Digit Dog

------- -------

Rhif yr Wythnos

Number of the Week

Rhif 7/Number 7

Still image for this video
Dewch i archwilio rhif saith! Let's explore the number seven!

Plannu hadau/Planting seeds

Still image for this video
Dewch i blannu hadau fel Sami Saith! Saith hedyn sydd ond faint fyddech chi'n plannu?/Let's plant seeds like Sami Saith! You have seven seeds. How many will you plant?

Gweithgaredd Numicon/ A Numicon Activity

Rhif 6/ Number 6

Still image for this video
Dewch i archwilio'r rhif chwech! /Let's explore the number six!

Fedrwch chi ddod o hyd i'r rhif chwech yn y tŷ neu wrth fynd am dro?  Beth am chwilio am chwech o bethau a'u gosod mewn siâp Numicon 6? Beth wyddoch chi am chwech?

Tynnwch lun, ysgrifennwch frawddeg rif neu ddanfonwch fideo ar Hwb i ddweud wrthom ni.

Can you spot the number six in the house or on your walk? Look for six objects in the house and place them in the shape of a Numicon 6. What do you know about six?  Draw a picture, write a number sentence or send us a video on Hwb explaining what you know.

Cardiau Bingo Rhifedd/Numeracy Bingo Cards

Pori Drwy Stori