Home Page

Blwyddyn 5 / Year 5 - Mr R Jones

Gymnasteg Ionawr / January Gymnastics

Gymnasteg / Gymnastics

Still image for this video

Gymnasteg / Gymnastics

Still image for this video

Clwb Codio / Coding Club

Disgo Santes Dwynwen

Gweithdy Cerddoriaeth Gymraeg

Diogelwch ar y We / Internet Safety Video

Still image for this video
Dyma ymgais ein dosbarth eleni i ennill cystadleuaeth Diogelwch ar y We gan Lywodraeth Cymru.
This is our attempt to win the Internet Safety competition held by the Welsh Government this year.

Clwb Gemau / Games Club

Murlun Newydd / New Mural

Still image for this video

Sioe Nadolig 2017 / Christmas Show 2017

Still image for this video

Lluniau Sioe Nadolig / Christmas Show Photos

Still image for this video

Heriau STEM Challenges

Still image for this video

Heriau STEM Challenges

Still image for this video

Hysbyseb Oakwood Advert

Still image for this video

Hysbyseb Oakwood Advert

Still image for this video

Mae ein cyfrif Trydar ni bellach yn gweithio eto. Ewch draw yno i ddilyn hynt a helynt y dosbarth eleni.

Our Twitter account is now working again. Pop over to follow our adventures this year.

Pennill Hydrefol /Autumnal Themed Verse

Still image for this video

Clwb Darllen: Llyfr Hydref - 'Dirgelwch Gwersyll Llangrannog'

Clwb Darllen: Llyfr Medi - 'Pluen'

Arbrawf Llongau Ffoil

Carol yr Ŵyl - Mewn Stabal - Pennill 1/Cytgan

Still image for this video
Os hoffech fod yn rhan o gystadleuaeth S4C Carol yr Ŵyl eto eleni, dyma'r gân sydd angen ei dysgu erbyn diwedd yr hanner tymor. Ewch ati i ymarfer adref!

If you would like to be a part of the S4C Carol yr Ŵyl competition again this year, this is the song you need to learn by the end of this half term. Go for it!

Carol yr Ŵyl - Mewn Stabal - Pennill 2/Cytgan

Still image for this video