Home Page

Tymor y Gwanwyn / Spring Term 2024

Uned ddysgu’r tymor: Mw mw, me me, cwac cwac

This term’s unit of learning: Moo, moo, mee, mee, quack, quack

Bant â ni i gynllunio! Dyma rai o’n syniadau ar gyfer y tymor / Here are some of our ideas for this term!

Cân y Fferm | Welsh Farm Children's Kids Song Nursery Rhymes S4C

Beth am wrando ar un o ganeuon Cyw am y fferm!? What about listening to one of Cyw's songs about the farm?!

Ewch i weld gwefan Cyw am fwy o gemau, gweithgareddau a rhaglenni Cymraeg - https://s4c.cymru/cyw Visit the Cyw website for more games, activities and programmes - https:/cyw.cymru/en

🐣🐥Pasg Hapus i chi gyd! 🐣🐥

Diwrnod trwynau coch! / Red nose day!

Gweithgareddau Pori Drwy Stori 'Enfawr' / Pori Drwy Stori activities 'Gigantic'

Dawnsio Gwerin - dawns Jac y Do!

Still image for this video

Diwrnod y Llyfr 2024 📚📖 / World book day 2024 📚📖

Dyma ni ar Ddydd Gwyl Dewi 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 ❤️ Here we are on St David’s Day 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿❤️

Llestri Abertawe / Swansea Pottery

Dydd Gwyl Dewi Hapus!

Still image for this video

Mwynheuon ni gwrdd â'r aelodau diweddaraf i Ysgol Bryn y Môr 🐣🐥We enjoyed meeting the newest members to Ysgol Bryn y Môr 🐣🐥

Mwynhau trafod ein hoff gân/band Cymraeg ar Ddydd Miwsig Cymru / Enjoying discussing our favorite Welsh song/band on Dydd Miwsig Cymru

Still image for this video

Trip i'r fferm gymunedol Abertawe (sesiwn prynhawn)/ Swansea community farm trip (afternoon session)

Trip i'r fferm gymunedol Abertawe (sesiwn bore)/ Swansea community farm trip (morning session)

Sesiwn ymarfer corff cyntaf o 2024 / Our first PE session of 2024