Home Page

Dysgu o Hirbell / Learning from Home

Edrychwch ar dudalennau dosbarth eich plant i gael y tasgau a'r wybodaeth fwyaf diweddar.  Os ydych am gymorth gyda meddalwedd, appiau  neu sut i mewn gofnodi i HWB - edrychwch yn ein hardal gefnogaeth ddigidol.

 

Go to your child's class page for the most up-to-date tasks and information. If you want help with software, apps or how to enter HWB - look in our digital support area.