Home Page

Cliciwch yma am wethgareddau 6/1/21 Click here for activities for 6/1/21

Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd!!

 

Gobeithio gallwn weld ein gilydd cyn bo hir, ond am nawr mae yna weithgareddau hwylus i chi gwneud yn y tŷ. Cofiwch e-bostio lluniau i fi ar williamsk38@hwbcymru.net

 

 

Happy new year!

 

Hopefully we will be able to see each other very soon, but for now there are some activities for you to complete at home.  Remember to send pictures to me on williamsk38@Hwbcymru.net

 

Edrych ymlaen at eich gweld!

Looking forward to seeing you all soon!

 

Mrs Jones

Mrs Jones yn darllen stori / Mrs Jones reading a story

Still image for this video

Beth am wrando ar stori Dillad Tedi Twt ac yna chwarae gem siarad gyda rhywun yn y tŷ? Gallwch rhoi'r dillad priodol ar dedi neu doli sydd gyda chi, torri a gludo'r lluniau o'r dillad sydd ar y dudalen yma, neu defnyddio'r dudalen isod ar ben ei hun wrth chwarae. 

 

Why not listen to the above stori about Tedi Twts clothes. Its all about what clothes Tedi wears for different weather. After listening how about you get your favourite teddy or dolly and dress them up in appropriate clothes? Or you could cut and glue the clothes using the sheet on this page, or just use the sheet while playing the game to point to the clothes you'd like to use. Try and encourage you children to use the language patterns that I've recorded and that are written on the sheets. You might find you learn some new things too, Mums and Dads!

Gwisgo Tedi Twt / Dressing Tedi Twt

beth wyt ti'n wisgo.mp3

Sut mae'r tywydd? How's the weather?

sut mae'r tywydd.mp3

Beth am greu siart tywydd?

 

Pob dydd cadwch cofnod o'r tywydd mewn siart syml. Gallwch dynnu llun y tywydd, neu defnyddio'r lluniau isod. 

 

Why don't you make a weather chart? 

 

Everyday keep a note of the weather in your chart. You could draw a picture of the weather, or use the pictures below.

 

 

Cyfri plu eira / Counting snowflakes

Gem rwy'n gallu gweld.... I spy game

Cân y Tywydd (Sblish Sblosh) | Cyw's Weather Song

Dewch i Ddawnsio - Y Tywydd | Dance with Huw | Cyw | S4C

Beth am ddawnsio i'r gan rydych newydd canu?

Why don't you follow the dance to the song you just listened to?

Y Tywydd