Home Page

Mrs L Pinney & Mrs K Martin

Mrs.Pinney ydw i , byddaf yn dysgu Blwyddyn 3,4 a 6 yn ystod cyfnodau CPA yr athrawon. Tra yn y dosbarth, byddwn yn dysgu am agweddau o Addysg Grefyddol, Addysg Bersonol a chymdeithasol a gwneud gweithgareddau eco os bydd amser yn caniatau.

 

Yr hanner tymor yma mae Blwyddyn 3 a 4 yn dysgu am waith elusennau gwahanol yn ystod Trychinebau megis llifogydd, stormydd ac ati. Byddwn yn dysgu beth yw trychineb, ymchwilio i effeithiau trychinebau ar fywydau pobl a sut mae elusennau gwahanol yn rhoi cymorth iddynt. Byddwn hefyd yn trafod trwy dull Athroniaeth i Blant.

 

This Term year 3 and 4 will be learning about the work of different charities in disaster zones. We will be studying what makes a disaster, different kinds of disasters, the effects of disasters on the lives of the people involved and how different charities help them. We will also be discussing things using the Philosophy 4 Children approach.

 

Bydd Blwyddyn 5 a 6 yn astudio Iddewiaeth, i gydfynd a'i hastudiaeth o'r Ail RHyfel Byd. Rydym wedi dechrau trwy edrych arwyl ROsh Hashannah, sef y Flwyddyn Newydd Iddewig sydd yn digwydd ar yr adeg yma o'r Flwyddyn , felly "L'SHANA TOVAH" (Blwyddyn Newydd Dda".

 

Years 5 and 6 will study Judaism as part of their Second World War theme. We have already started y looking at Rosh Hashannah - the celebration of the Jewish New Year , this year on September 25th. "L'SHANA TOVAH" (Happy New Year).