Home Page

Cliciwch yma/ Click here

Cadw'n heini gyda Miss Griffiths/ Keeping fit with Miss Griffiths

Still image for this video

Amser Arbrawf gyda Mrs Jones/Experiment Time with Mrs Jones

Still image for this video

Dwdl a dawns gyda Mrs Jones / Squiggle while you Wiggle

Still image for this video

Derbyn/Reception

Gwyliwch y fideo ac yna rhowch gynnig ar y gweithgaredd ar Hwb.

Watch the video and then have a go at the activity on Hwb.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, CAM 1 Glas, sain 'g'

Blwyddyn 1/Year 1

Gwyliwch y fideo ac yna rhowch gynnig ar y gweithgaredd ar Hwb.

Watch the video and then have a go at the activity on Hwb.

 

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 2 OREN, Sesiwn 2

Dewch i wrando ar gerddoriaeth gyda Mr Jones!/ Listen to music with Mr Jones!

Still image for this video

Calonnau Mefus/ Strawberry Hearts

Still image for this video

Dydd Santes Dwynwen Hapus! Happy St Dwynwen's Day!

Santes Dwynwen gan Do Re Mi

Pwy oedd Santes Dwynwen? / Who was Saint Dwynwen?

Still image for this video

Her Helfa Galonnau/A Heart Hunt Challenge

Still image for this video

Amser Stori gyda Mrs Jenkins/ Story Time with Mrs Jenkins

Still image for this video

Beth am chwarae gêm 'Dyfala faint rydw i'n dy garu'? Mae'r cyfarwyddiadau ar J2e.

Why don't you play the "Guess how much I love you' game? The instructions are on J2e.

Creu Carden Santes Dwynwen / Make a St Dwynwen's card

Still image for this video

Mwy o syniadau ar gyfer creu carden/ More ideas for making a card

Patrwm yr Wythnos/This Week's Language Pattern

Oes chwaer gyda ti? Oes. (Do you have a sister? Yes.)