Home Page

Blwyddyn 5/Year 5 - Miss S John

Croeso i flwyddyn 5

 

Dosbarth Miss John

 

Campweithiau Gwaith Cartef

Arbrawf effaith tŷ gwydr mewn botel/ Greenhouse effect in a bottle

Gweithdy Ynni Da / Creu tyrbein gwynt - Creating a wind turbine with Ynni Da 👍🏼

Creu perisgop

Cardiau Nadolig Gwych!

Tymor yr Hydref 2020

 

Autumn Term 2020

 

Ein syniad mawr y tymor yma:

'Daw eto Haul ar fryn' 

 

Our big idea this term: 

'Light at the end of the tunnel' 

 

Mae gennym lwyth o syniadau am yr hyn rydym am ei ddysgu! Byddwn yn ffocysu ar

Covid-19 a'r Ail Ryfel Byd wrth gymharu effeithiau y ddau ddigwyddiau mawr yma ar fywydau pobl. 

 

We have lots of ideas about what we would like to learn! We shall be focusing on Covid-19 and the Second World War comparing and contrasting the effects of these two major incidents on people's lives. 

Cawsom brynhawn arbennig yn teithio nôl mewn amser i’r 1940au / We had a great afternoon travelling back to the 1940’s

Ein llochesau Anderson Arbennig / Our amazing Anderson shelters

Animeiddiad Dogni

Still image for this video

Arbrofi gyda tortsh a pypedau i fesur cysgodion / Experimenting with a tortch and a puppet to measure shadows

Still image for this video

Rhai heriau Dogni / Some Rationing challenges

Gwehyddu llwyddiannus / successful weaving 👍🏼😃

Hwyl heriau Faciwîs / Everyone enjoying the Evacuee challenges