Home Page

Blwyddyn 4 / Year 4 - Miss L Williams

Croeso i Ddosbarth Miss Williams - Blwyddyn 4

 

Ein thema ni y tymor yma yw Bwydydd Blasus Byd Eang. Our theme this term is Global Gourmet.

Yr hanner tymor hwn, byddwn yn astudio bwydydd a ryseitiau o amgylch y Byd ac yn canolbwyntio ar wlad India fel ffocws Daearyddiaeth.

Ddiwedd yr hanner tymor, byddwn yn cael caffi sy'n gwerthu bwydydd o wahanol wledydd. Rydym yn gobeithio gwneud elw!

This half term, we shall be studying food and recipes from around the World, concentrating on India as our Geography focus.

At the end of the half term, we shall be running a café for an afternoon, selling food from around the World. We hope to make a profit!

Cofiwch/Remember

Bydd gwaith cartref yn Iaith a Mathemateg yn cael ei rannu bob Dydd Mawrth ac yn cael ei gasglu ar y Dydd Mawrth canlynol.

Homework will be distrubuted on a Tuesday (Language and Maths) and collected on the following Tuesday.

Bydd nofio bob Dydd Mawrth a chwaraeon bob Dydd Iau.

There will be swimming every Tuesday and games every Thursday.

Rhifedd a Llythrennedd yr Wythnos 

Rhifedd: I luosi gyda 10, rydych yn symud y digidau un cam i'r chwith.

           I luosi gyda 100, rydych yn symud y digidau dau gam i'r chwith.

 

Mwynhau ein gwersi gymnasteg!

Mwynhau ein parti Nadolig!

Celf Nadolig hyfryd!

  Dilynwch ni ar Twitter  

Follow us on Twitter

@YGGBYMLWilliams

Cawsom lawer o hwyl yn dathlu Wythnos Gwastraffu Llai, Byw yn Well y prynhawn yma drwy ail-ddefnyddio papur lliw er mwyn creu mosaiciau Rhufeinig. 

We had lots of fun this afternoon creating Roman mosaics from pieces of waste coloured paper. 

Dyma ni'n cyfansoddi y bore 'ma. Byddwn yn ymarfer yn galed er mwyn creu perfformiad o'n gwaith cyn bo' hir!

We have been composing today. We're looking forward to practising hard in order to perform our work before long!