Home Page

Blwyddyn 6 / Year 6 - Miss R Jones

Llythyr caniatad - consent letter for the sailing

Breuddwydion

Still image for this video

Breuddwydion

Still image for this video

Dyma fi

Still image for this video

Dyma fi

Still image for this video

Rhedeg i.......

Still image for this video

Ffilmio ein fidios gwybodaeth ar y traeth

Plastig yw’r byd

Still image for this video

Problem plastig

Still image for this video

Dinistr plastig

Still image for this video

Y Gang

Still image for this video

Y gwir tu ôl i blastig

Still image for this video

Poen y plastig

Still image for this video

Siarter Hawliau Blwyddyn 6

Ailgylchwch eich plastig

Still image for this video

Sul y Mamau Hapus-celf a datblygu gerifa

Still image for this video

Proms Gŵyr

Still image for this video

Cydbwysedd amser sgrin

Still image for this video

Rhan 2

Still image for this video

Rhan 1

Still image for this video

Rhan 2

Still image for this video

Pawb yn cael hwyl yn y gwersi gymnasteg.

Still image for this video

Diogelwch ar y we

Still image for this video

Diogelwch ar y we

Still image for this video

Diogelwch ar y we

Still image for this video

Diogelwch ar y we

Still image for this video

Diogelwch ar y we

Still image for this video

Ymchwilio, adeiladu, arsylwi a datblygu.

Still image for this video

Cwestiynau rhethregol

Still image for this video

Siarad gyda’r gynulleidfa

Still image for this video

Tystiolaeth i fy nghefnogi

Still image for this video

Cyfathrebu gyda’r dwylo

Still image for this video

Edrych ar y gynulleidfa

Still image for this video

Siarad yn bwyllog

Still image for this video

Iaith berswadio

Still image for this video

Mathemateg a chelf; patrymau sy’n brithweithio i wneud papur lapio Nadolig hyfryd!

6/12/17 Ein hymweliad â Theatr Ffwrnes i weld Culhwch ac Olwen

Still image for this video

Cynllunio a chreu yr animeiddiad

Gwaith animeiddio i ehangu a chofio geirfa cyn i ni ysgrifennu

Still image for this video

Gwaith trafod cymeriad Barti Ddu gan chwilio am y dystiolaeth yn y nofel i’n cefnogi.

Waw! Pawb yn trafod yn wych!

Still image for this video

Dewch i brynu ein dillad ffantastig!

Still image for this video

Dawns y Môr Ladron

Still image for this video

Grym

Still image for this video

Hwyl a sbri yn ein gwersi gwyddoniaeth

Still image for this video

Dyma ni'n arbrofi gyda defnyddio bas data i ymchwilio i beiriannau sgrech y byd💻

Cynllunio a chynnal arbrawf teg ar ffithiant.

Pawb yn mwynhau ysgrifennu😀

Still image for this video

Geirio gwych! Big writing!

DAIL YR HYDREF

Still image for this video

Sgwrs Abram a Barti

Still image for this video

Ar fwrdd y Pembroke

Still image for this video

FFRITHIANT-arbrofi, arsylwi a chael llawer o hwyl!

Jeli heb olew

Still image for this video

Jeli ac olew😱😀

Still image for this video

O.G gan Elliott ac Aneurin

Still image for this video

Cenedlaetholwr Cymru gan Mia a Megan

Still image for this video

Hawliau Hanes gan Ella ac Anna Mai

Still image for this video

Gwrthryfel Glyndŵr gan Ieuan a Conor

Still image for this video