Home Page

Cliciwch yma/ Click here

8-11.2.21

Mi fyddwn ni'n parhau gyda'r thema 'Gyda'n Gilydd' trwy feddwl am Bencampwriaeth y 6 Gwlad a beth mae'n golygu i fod yn rhan o dîm. Mi fyddwn hefyd yn ymuno a Diwrnod Diogelwch y We ar 9.02.2021

We will be continuing with last weeks theme of 'Togetherness' through looking at The Six Nations Championship and what it means to be part of a team. We will also be joining Safer Internet Day on 9.02.2021

Diwrnod Diogelwch y We gyda Osian/ Safer Internet Day with Osian

Still image for this video

Diwrnod Diogelwch y We / Safer Internet Day

Still image for this video

Yr Anthem Genedlaethol - The National Anthem

Mae Pencampwriaeth y 6 Gwlad wedi cyrraedd! The 6 Nations Championship is here!

Still image for this video

Stori'r Wythnos - Pan fyddaf yn fawr dwi eisiau chwarae dros Gymru - This weeks Story

Still image for this video

Dysgu am lyfrau ffeithiol - Learning about non fiction books

Still image for this video
Cyflwyniad i brosiect Iaith yr Wythnos
An introduction to this weeks literacy project

Dyma Rygbi Cymru | WRU TV

Video ar gyfer Gem Bingo Rygbi - The Video for the Rugby Bingo game

Please be aware that at the end of the video, further linked videos, are recommended by youtube.

 

 

 

 

 

 

 

1-5.02.21

Mae'n wythnos Genedlaethol Iechyd Meddwl Plant. Thema'r wythnos yw 'Mynegwch eich Hun'. Dewch gyda ni i am hwyl a sbri wrth ddysgu am ein teimladau, bod yn ffrind da, a chael cyfle i fynegi ein hun!

 

This week is Children's Mental Health Week. This years theme is 'Express yourself'! Come with us for lots of fun while we learn about our feelings, being a good friend, and enjoy a chance to express ourselves!

Gwiriwch sesiynau TEAMS eich plentyn

Please check your child's TEAMS sessions 

 

Os nad oeddech chi yn gallu bod yn sesiwn TEAMS Tric a Chlic Miss Davies, dyma'r fideos i gyd fynd a'r taflenni J2PDF.

If you weren't able to be in Miss Davies' Tric a Chlic session on TEAMS, here are the videos you need to complete your tasks in J2PDF

 

 

Dydd Miwsig Cymru!

Still image for this video

Seren a Sbarc

Amser stori/Story time

Still image for this video

Mynegwch eich hun gyda celf dros dro! Express yourself through temporary art!

Still image for this video

Tric a Chlic, CAM 2 GWYRDDLAS

Tric a Chlic, CAM 1 Glas, sain 'w'

Rhannu gyda Mrs Williams/ Division with Mrs Williams

Still image for this video

Barddoniaeth gyda Mr Jones/ A poem with Mr Jones

Still image for this video

An English translation has been uploaded to J2PDF

Saib a Sylwi/Let's notice nature

Still image for this video

Ymlacio / Relaxation

Still image for this video

Carioci /Karaoke

Still image for this video

Amser Stori 'Gyda'n gilydd' / Story Time' Together We Can'

Still image for this video
This is a translation of an English book 'Together we Can' that you can hear read on youtube. Use to help you with vocabulary but please encourage your child to listen to the Welsh version.

Dysgu rhannu gydag Osian/ Learning to share with Osian

Still image for this video

Patrwm yr Wythnos/ Pattern of the Week