Home Page

Blwyddyn 3 / Year 3 - Mr A Morgan

Ein Thema ni tymor yma yw Esgyrn, Gwaed a Darnau a Darnau Gwaedlyd.

 

Our theme this term is Blood, Bones and Gory Bits.

 

Meddyg Rhian Haden yn ymweld a'r dosbarth!

Gweithio ar ein Chrome Books!

Geiriau Allweddol / Key Words

 

cyfradd curiad y galon / heart rate

gwythiennau / veins

rhydweliau / arteries

y galon / the heart

ymennydd / brain

ysgyfaint / lungs

arennau / kidneys

afu / liver

 

 

Croeso i dudalen dosbarth Blwyddyn 3 Mr Morgan!

Welcome to Mr Morgan's year 3 class page!

 

​Ein Thema ni Tymor yma yw Asiantau Teithio. 

Our Theme this term is Travel Agents.

 

 

 

100 first high frequency words:

Sesiynau Gwyddoniaeth Gwyllt gyda Rhys Davies!

Taith Gerded yr Iau

Dewch i Feddwl Mathemateg!