Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1 / Reception & Year 1 - Miss K Griffiths

Croeso i ddosbarth Awstralia!

Dosbarth Miss Griffiths a Mrs Jelf

 

Derbyn a Blwyddyn 1 / Reception and Year 1

                            Derbyn a Blwyddyn 1 /  Reception and Year 1 1

Welcome to Australia class!

Miss Griffiths and Mrs Jelf's class.

Dilynwch ein dosbarth / Follow our class on Twitterno

@YGGBYMKGriffith

Diolch am fod yn ddosbarth hyfryd ac awyddus ! Bu'n bleser eich dysgu 😎

Thank you for being such a wonderful class - it's been a blast! 😎

 

Pob lwc y flwyddyn nesaf!πŸ‘πŸΌ

Good luck next year! πŸ‘πŸΌ

Picture 1

Thema olaf y flwyddyn academaidd hon yw...

Traeth β˜€οΈπŸ–πŸ

The final theme of this academic year is.....

Beach β˜€οΈπŸ–πŸ

 

Prynhawn hyfryd yn Amgueddfa Abertawe! Aethom ar daith ddychmygus ar hen dram y Mwmbwls!

A lovely afternoon was had at Swansea museum - we sat in the old Mumbles tram and went on an imaginary journey! πŸš‹πŸ–

Am ffordd hwylus i ddysgu am y synhwyrau - wrth ganu! 🎀🎧🎹

What better way to learn about the five senses than through song? 🎧🎀🎹🎸

trim.A1ADF5E9-70B6-4E89-B79A-163FBDFC95E1.MOV

Still image for this video

Dewch i brynu ein creaduriaid yn y Ffair Haf ar 7/7/17.

Our sealife creatures will be available to purchase in the Summer Fete 7/7/17. πŸ‘πŸΌπŸ πŸŸπŸ¬πŸ‘πŸ³πŸ‹

 

 

 

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Ein picnic iachus ar y traeth / Our teddy bears picnic on the beach β˜€οΈ

Tymor yr Haf 2017 

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw..

Blasus!πŸπŸˆπŸŒΆπŸŒ½πŸ†πŸ‘πŸŒπŸ§€πŸž

Our theme for the next half term is...

Scrumptious!πŸŽπŸπŸŠπŸ‹πŸ‰πŸ‡πŸ’πŸ“

Rhagflas y thema / Overview of new theme

Mae'r soffa newydd yn boblogaidd! The new sofa is proving popular!

Mae'r soffa newydd yn boblogaidd! The new sofa is proving popular! 1
Mae'r soffa newydd yn boblogaidd! The new sofa is proving popular! 2
Mae'r soffa newydd yn boblogaidd! The new sofa is proving popular! 3
Mae'r soffa newydd yn boblogaidd! The new sofa is proving popular! 4

Dawns Mrs Lolipop! πŸš¦πŸš—πŸš•πŸš›

Still image for this video

Pen, ysgwyddau, coesau, traed! Head, shoulders, knees and toes!

Still image for this video

Tawelu'r corff - Plantos bach tawel πŸ˜΄πŸ˜΄πŸ˜΄πŸ’€πŸ’€πŸ’€πŸ’€ Tired children after keeping fit πŸ˜΄πŸ˜΄πŸ˜΄πŸ’€πŸ’€πŸ’€

Still image for this video

Bore hyfryd yn creu a blasu pitsas ym mwyty ASK Eidalaidd / Making and tasting pizzas at ASK Italian restaurant πŸ•πŸ•

Mae gennym aelod o staff newydd yn y dosbarthπŸ‘πŸΌ

Croeso cynnes i Mrs Jelf a fydd yn cynorthwyo yn y dosbarth llawn amser πŸ‘πŸ»πŸ˜€

Bydd Miss Harding a Mr Jones dal yn galw lawr ar brydiau 😎

We have a new member of staff in the classπŸ‘πŸΌA warm welcome to Mrs Jelf who will be assisting the class on a full time basis πŸ‘πŸ»πŸ˜ƒ

Miss Harding & Mr Jones will still be popping in now and again 😎

Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors!

Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 1
Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 2
Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 3
Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 4
Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 5
Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 6

Dysgu sut i olchi ein dwylo yn gywir / Learning how to wash our hands thoroughly πŸ–πŸ»πŸ–πŸ»

Diwrnod hyfryd yng nghastell Caerffili heddiw lle buom yn dysgu am fywyd marchog mewn castell. Ac am unwaith bu'r tywydd yn ffafriol! Haleliwia! Yn y gorffennol mae'r daith hon bob amser wedi bod yn wlyb ac yn fwdlyd!

 

A lovely time was had by all at Caerphilly castle today where we learnt about a Knight's  typical day at the castle. And for once the weather was kind to us - which has never been the case on past trips! πŸ‘πŸΌπŸ°πŸ‘πŸ»πŸ˜ƒ

Dysgu am gestyll/ Learning about castles πŸƒπŸ°

CΓ΄r y dyfydol??? Future choir?? πŸ€—πŸ™ˆ

Still image for this video

Plant y Derbyn yn gwneud gwaith codio/datrys problem ar sail Diwrnod Crempogau #cymhwysedd digidol β¬†οΈβ¬‡οΈβž‘οΈβ¬…οΈβœ”οΈ

 

Reception pupils participating in coding/ problem solving work based on Pancake day #digitalcompetence πŸ‘πŸΌβ¬†οΈβž‘οΈβ¬…οΈβ¬‡οΈ

Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Dydd Gwyl Dewi 2017 🌼🌼

Thema Tymor y Gwanwyn ii yw...

Chwedlau'r Ddraig 

Our theme for the Spring term ii is...

Dragon's tales.

 

 

Rhagflas y thema / Overview of new theme

Picture 1

Blwyddyn newydd dda a chroeso i dymor y Gwanwyn 2017

Happy new year and a warm welcome to the Spring term 2017. πŸ˜€πŸ‘πŸΌ

 

Ein thema newydd am yr hanner tymor i ddilyn yw.....

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau.πŸ•³

Our new theme for the forthcoming half term is...

Holes, Spaces and Hiding places.

πŸ“¦

 

 

 

 

 

 

 

 

Am ffordd i orffen y thema - wrth greu cuddfannau ac ystod o bethau gyda'r bocsys o bob math! Hwyl a sbri ! 

Diolch i'r rhieni am ddarparu'r bocsysπŸ˜€

We finished off our theme by experimenting and making dens with boxes of all sizes! Great fun! πŸ˜€

Thank you to the parents that supplied the boxes.πŸ‘πŸ»

Pwy sydd yn y bocs?

Still image for this video

trim.8FEE4B43-B973-4F5B-B086-E2BFF282BC99.MOV

Still image for this video

trim.97205931-C8F3-48C6-A131-965DC68F5F89.MOV

Still image for this video

Ail adrodd stori Mewn hen dy gyda chymorth yr offerynnau / Re telling a story with the use of musical instruments

Still image for this video

trim.A52C2B28-292F-4A01-9FA5-1F77932F0627.MOV

Still image for this video

Yn ystod yr wythnos hon rydym wedi bod yn dysgu fffeithiau am eirth amrywiol. Hoffech glywed mwy? Cliciwch ar y fideos isod....

This week we have been studying different types of bears. To listen to the facts we have learnt click on the links below.... 🐻🐻🐻🐻🐻🐻

trim.42567A19-07B8-4E95-83EA-D9124809B1C6.MOV

Still image for this video

trim.44E87420-4B8E-425B-B676-B338960339CB.MOV

Still image for this video

trim.4A114991-8BDC-4C26-9BF7-47A7B9AD51A1.MOV

Still image for this video

trim.4426EBBA-FAD9-4D67-8191-27E51FC5B6B0.MOV

Still image for this video

trim.343AEA71-F4EF-466F-8D7D-CAED3739AE60.MOV

Still image for this video

Am fore llawn cyffro , yn adeiladu cuddfannau ym mharc Singleton! Bear Grylls y dyfodol!πŸ˜‚

Ymddiheuriadau am ddillad mwdlyd y plant ond wir - cawsom gymaint o hwyl ac roedd yn brofiad gwerthfawr.

We spent a lovely morning at Singleton park making dens. Bear Grylls eat your heart out! πŸ˜‚

Apologies for the children's dirty clothes but the muddy experience was worth it & so much fun! 

Dawns y plu eira/ Our Winter dance β„οΈπŸŒ¨β˜ƒοΈβ›„οΈ

Still image for this video

Bues yn lwcus i arsylwi a ffilmio'r plant yn chwarae rol yn hyfryd heddiw yn ystod eu amser dewis. Actoriaid y dyfydol efallai?!

 

Some adorable clips of the pupils role playing during their choosing time. Oscar worthy performances?! πŸ—ΏπŸ“ΉπŸŽž

trim.FF42A267-EFE9-4F3F-A41C-7E625CFA843F.MOV

Still image for this video

trim.ECC1CC50-1B6F-4E0B-B3C7-D5526AF1B483.MOV

Still image for this video

trim.92F97832-60FC-4606-B83A-7C4950EEAC0B.MOV

Still image for this video
Diwrnod Santes Dwynwen hapus! Happy St Dwynwen's day β€οΈπŸ’™πŸ’œπŸ’›πŸ’šπŸ’–

Ble mae'r arth? 🐻

Geirfa allweddol:

tu ol, o flaen, tu mewn, o dan, wrth ochr, uwchben...

 

Where is the bear?🐻

Key words: 

tu ol - behind

o flaen - in front of

tu mewn - inside

o dan - underneath

wrth ochr - beside

uwchben - on top 

 

Hela arth..........🐻🌲🌨

Still image for this video

Cornel chwarae Hela Arth/ Our Bear Hunt role play corner

Joio yn chwarae cuddio yn y parc / Hide and seek in the park πŸ‘£πŸ™ˆπŸŒ³

Adrodd stori "Rydyn ni'n mynd i hela arth" yn null Pie Corbett.

 

Here we are re-telling the " We are going on a bear hunt" using Pie Corbett Talk for writing method.

trim.939D858B-8B7A-42B4-B12F-27DA869231BC.MOV

Still image for this video

trim.BAB7AF12-73F4-4AD5-A697-B725AF95B2E6.MOV

Still image for this video

Beth am ymarfer ymhellach adre? Gall y plant ddangos y symudiadau maent wedi eu dysgu!

Why not practise at home? The children can show the movements that they have learnt! πŸ˜ƒ

Rhagflas y thema /Overview of theme

Gwelsom ystod o dyllau, gofodau a chuddfannau wrth fynd o gwmpas yr ysgol heddiw!

Look at all the holes, spaces and great hiding places we found on our hunt today! 

Ein thema am yr hanner tymor nesaf yw......

Tywynnu a phelydru πŸ’‘πŸ”¦πŸ•―πŸŒ…

Addas iawn ar gyfer y Nadolig sy'n agosau!

 

Our theme for the next half term is....

Glow and Glitter πŸ”₯πŸŒ πŸŽ†πŸŒˆ

Very appropriate for the forthcoming Christmas festivities! 

 

Beth am ddod ag eitem o'r cartref sy'n tywynnu neu belydru?

Why not bring an item from home that glows or is glittery? πŸŒƒπŸŽ†

Geirfa allweddol y thema / Key theme related words: 

tywynnu (glow)

disglair (shiny)

pefrog (glittery)

tryloyw (transparent)

adlewyrchu ( reflect)

adlewyrchiad ( reflection)

ffynonellau golau ( light sources)

cysgod (shadow)

 

Addurno'r goden Nadolig! Decorating our Christmas tree πŸŽ…πŸ»β˜ƒοΈπŸŽ

Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri!

Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 1
Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 2
Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 3
Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 4
Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 5
Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 6

Dwlu ar ganu! We love a bit of Karaoke!

Still image for this video

Aethom ar helfa sgleiniog o amgylch yr ysgol heddiw, gwelsom ystod o ffynonellau golau a phethau a oedd yn tywynnu, disgleirio ac adlewyrchu golau!

Today we went on a Sparkle hunt around the school. We saw a range of light sources as well as lots of things that glow, shine and reflect light! 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Llongyfarchiadau i holl blant y Derbyn am ganu'n hyfryd yn ystod y sialens rhigymau Pori drwy Stori ! πŸ˜€βœ…βœ”οΈ

Congratulations to the Reception pupils for singing so well during the Pori drwy Stori Nursery rhyme challenge today. πŸ‘πŸΌπŸ˜Ί

Diwrnodau Ymarfer corff: Dydd Mercher a Dydd Gwener.

Physical Education days : Every Wednesday and Friday.

Diwrnod Roald Dahl day

Chwilio am drychfilod yn yr ardd / Searching for tiny bugs in the garden πŸπŸžπŸ¦‚πŸ¦‚πŸ›πŸœπŸ•·πŸŒ

Rydym wedi creu trychfilod ein hunain! Look at our very own mini beasts!

Rydym wedi creu trychfilod ein hunain! Look at our very own mini beasts! 1
Rydym wedi creu trychfilod ein hunain! Look at our very own mini beasts! 2
Rydym wedi creu trychfilod ein hunain! Look at our very own mini beasts! 3
Rydym wedi creu trychfilod ein hunain! Look at our very own mini beasts! 4

Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!πŸ˜„

Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!πŸ˜„ 1
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!πŸ˜„ 2
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!πŸ˜„ 3
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!πŸ˜„ 4
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!πŸ˜„ 5
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!πŸ˜„ 6
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!πŸ˜„ 7
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!πŸ˜„ 8
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!πŸ˜„ 9

Cawsom gyfle i arsylwi ystod o greaduriaid heddiw! Roedd pawb yn hynod o ddewr a chwilfrydig! ( oni bai am Miss Griffiths pan ddaeth y neidr allan πŸ™ˆ)

We throughly enjoyed observing a range of creatures today courtesy of Amazonia. Everyone was extremely brave and inquisitive ( apart from Miss Griffiths when the snake made an appearance!) 

Picture 1
Picture 2
Picture 3