Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1 / Reception & Year 1 - Miss K Griffiths

Croesoย i ddosbarth Awstralia!

Dosbarth Miss Griffiths a Mrs Jelf

ย 

Derbyn a Blwyddyn 1 / Reception and Year 1

                            Derbyn a Blwyddyn 1 /  Reception and Year 1 1

Welcome to Australia class!

Miss Griffiths and Mrs Jelf's class.

Dilynwch ein dosbarth / Follow our class on Twitterno

@YGGBYMKGriffith

Diolch am fod yn ddosbarth hyfryd ac awyddus ! Bu'n bleser eich dysgu ๐Ÿ˜Ž

Thank you for being such a wonderful class - it's been a blast! ๐Ÿ˜Ž

ย 

Pob lwc y flwyddyn nesaf!๐Ÿ‘๐Ÿผ

Good luck next year! ๐Ÿ‘๐Ÿผ

Picture 1

Thema olaf y flwyddyn academaidd hon yw...

Traeth โ˜€๏ธ๐Ÿ–๐Ÿ

The final theme of thisย academic year is.....

Beach โ˜€๏ธ๐Ÿ–๐Ÿ

ย 

Prynhawn hyfryd yn Amgueddfa Abertawe! Aethom ar daith ddychmygus ar hen dram y Mwmbwls!

A lovely afternoon was had at Swansea museum - we sat in the old Mumbles tram and went on an imaginary journey! ๐Ÿš‹๐Ÿ–

Am ffordd hwylus i ddysgu am y synhwyrau - wrth ganu! ๐ŸŽค๐ŸŽง๐ŸŽน

What better way to learn about the five senses than through song? ๐ŸŽง๐ŸŽค๐ŸŽน๐ŸŽธ

trim.A1ADF5E9-70B6-4E89-B79A-163FBDFC95E1.MOV

Still image for this video

Dewch i brynu ein creaduriaid yn y Ffair Haf ar 7/7/17.

Our sealife creatures will be available to purchase in the Summer Fete 7/7/17. ๐Ÿ‘๐Ÿผ๐Ÿ ๐ŸŸ๐Ÿฌ๐Ÿก๐Ÿณ๐Ÿ‹

ย 

ย 

ย 

Picture 1
Picture 2
Picture 3

Ein picnic iachus ar y traeth / Our teddy bears picnic on the beach โ˜€๏ธ

Tymor yr Haf 2017ย 

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw..

Blasus!๐Ÿ๐Ÿˆ๐ŸŒถ๐ŸŒฝ๐Ÿ†๐Ÿ‘๐ŸŒ๐Ÿง€๐Ÿž

Our theme for the next half term is...

Scrumptious!๐ŸŽ๐Ÿ๐ŸŠ๐Ÿ‹๐Ÿ‰๐Ÿ‡๐Ÿ’๐Ÿ“

Rhagflas y thema / Overview of new theme

Mae'r soffa newydd yn boblogaidd! The new sofa is proving popular!

Mae'r soffa newydd yn boblogaidd! The new sofa is proving popular! 1
Mae'r soffa newydd yn boblogaidd! The new sofa is proving popular! 2
Mae'r soffa newydd yn boblogaidd! The new sofa is proving popular! 3
Mae'r soffa newydd yn boblogaidd! The new sofa is proving popular! 4

Dawns Mrs Lolipop! ๐Ÿšฆ๐Ÿš—๐Ÿš•๐Ÿš›

Still image for this video

Pen, ysgwyddau, coesau, traed! Head, shoulders, knees and toes!

Still image for this video

Tawelu'r corff - Plantos bach tawel ๐Ÿ˜ด๐Ÿ˜ด๐Ÿ˜ด๐Ÿ’ค๐Ÿ’ค๐Ÿ’ค๐Ÿ’ค Tired children after keeping fit ๐Ÿ˜ด๐Ÿ˜ด๐Ÿ˜ด๐Ÿ’ค๐Ÿ’ค๐Ÿ’ค

Still image for this video

Bore hyfryd yn creu a blasu pitsas ym mwyty ASK Eidalaidd / Making and tasting pizzas at ASK Italian restaurant ๐Ÿ•๐Ÿ•

Mae gennym aelod o staff newydd yn y dosbarth๐Ÿ‘๐Ÿผ

Croeso cynnes i Mrs Jelf a fydd yn cynorthwyo yn y dosbarth llawn amser ๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ˜€

Bydd Miss Harding a Mr Jones dal yn galw lawr ar brydiau ๐Ÿ˜Ž

We have a new member of staff in the class๐Ÿ‘๐ŸผA warm welcome to Mrs Jelf who will be assistingย the classย on a full time basis ๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ˜ƒ

Miss Harding & Mr Jones will still be popping in now and again ๐Ÿ˜Ž

Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors!

Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 1
Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 2
Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 3
Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 4
Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 5
Joio'r thema newydd yn barod wrth gael picnic! Enjoying our new theme already by having a picnic both indoors & outdoors! 6

Dysgu sut i olchi ein dwylo yn gywir / Learning how to wash our hands thoroughly ๐Ÿ–๐Ÿป๐Ÿ–๐Ÿป

Diwrnod hyfryd yng nghastell Caerffili heddiw lle buom yn dysgu am fywyd marchog mewn castell. Ac am unwaith bu'r tywydd yn ffafriol! Haleliwia! Yn y gorffennol mae'r daith hon bob amser wedi bod yn wlyb ac yn fwdlyd!

ย 

A lovely time was had by all at Caerphilly castle today where we learnt about a Knight's ย typical day at the castle. And for onceย the weather was kind to us - which has never been the case on past trips! ๐Ÿ‘๐Ÿผ๐Ÿฐ๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ˜ƒ

Dysgu am gestyll/ Learning about castles ๐Ÿƒ๐Ÿฐ

Cรดr y dyfydol??? Future choir?? ๐Ÿค—๐Ÿ™ˆ

Still image for this video

Plant y Derbyn yn gwneud gwaith codio/datrys problemย ar sail Diwrnod Crempogauย #cymhwysedd digidol โฌ†๏ธโฌ‡๏ธโžก๏ธโฌ…๏ธโœ”๏ธ

ย 

Reception pupils participating in coding/ problem solvingย work based on Pancake day #digitalcompetence ๐Ÿ‘๐Ÿผโฌ†๏ธโžก๏ธโฌ…๏ธโฌ‡๏ธ

Picture 1
Picture 2
Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Dydd Gwyl Dewi 2017 ๐ŸŒผ๐ŸŒผ

Thema Tymorย y Gwanwyn ii yw...

Chwedlau'r Ddraigย 

Our theme for the Spring term ii is...

Dragon's tales.

ย 

ย 

Rhagflas y thema / Overview of new theme

Picture 1

Blwyddyn newydd dda a chroeso i dymor y Gwanwyn 2017

Happy new year and a warm welcome to the Spring term 2017. ๐Ÿ˜€๐Ÿ‘๐Ÿผ

ย 

Ein thema newydd am yr hanner tymor i ddilyn yw.....

Tyllau, Gofodau a Chuddfannau.๐Ÿ•ณ

Our new theme for theย forthcoming half term is...

Holes, Spacesย and Hidingย places.

๐Ÿ“ฆ

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

ย 

Am ffordd i orffen y thema - wrth greu cuddfannau ac ystod o bethau gyda'r bocsys o bob math!ย Hwyl a sbri !ย 

Diolch i'r rhieni am ddarparu'r bocsys๐Ÿ˜€

We finished off our theme by experimenting and making dens with boxes of all sizes! Great fun! ๐Ÿ˜€

Thank you to the parents that supplied the boxes.๐Ÿ‘๐Ÿป

Pwy sydd yn y bocs?

Still image for this video

trim.8FEE4B43-B973-4F5B-B086-E2BFF282BC99.MOV

Still image for this video

trim.97205931-C8F3-48C6-A131-965DC68F5F89.MOV

Still image for this video

Ail adrodd stori Mewn hen dy gyda chymorth yr offerynnau / Re telling a story with the use of musical instruments

Still image for this video

trim.A52C2B28-292F-4A01-9FA5-1F77932F0627.MOV

Still image for this video

Yn ystod yr wythnos hon rydym wedi bod yn dysgu fffeithiau am eirth amrywiol. Hoffech glywed mwy? Cliciwch ar y fideos isod....

This week we have been studying different types of bears. To listen to the facts we have learnt click on the links below.... ๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿป๐Ÿป

trim.42567A19-07B8-4E95-83EA-D9124809B1C6.MOV

Still image for this video

trim.44E87420-4B8E-425B-B676-B338960339CB.MOV

Still image for this video

trim.4A114991-8BDC-4C26-9BF7-47A7B9AD51A1.MOV

Still image for this video

trim.4426EBBA-FAD9-4D67-8191-27E51FC5B6B0.MOV

Still image for this video

trim.343AEA71-F4EF-466F-8D7D-CAED3739AE60.MOV

Still image for this video

Am fore llawn cyffro ,ย yn adeiladu cuddfannau ym mharc Singleton! Bear Grylls y dyfodol!๐Ÿ˜‚

Ymddiheuriadauย am ddillad mwdlyd y plant ond wir - cawsom gymaint o hwyl ac roeddย yn brofiad gwerthfawr.

We spent a lovely morning at Singleton park making dens. Bear Grylls eat your heart out! ๐Ÿ˜‚

Apologies for the children's dirty clothes but the muddy experience was worth it & so much fun!ย 

Dawns y plu eira/ Our Winter dance โ„๏ธ๐ŸŒจโ˜ƒ๏ธโ›„๏ธ

Still image for this video

Bues yn lwcus i arsylwi a ffilmio'r plant yn chwarae rol yn hyfryd heddiw yn ystod eu amser dewis.ย Actoriaid y dyfydol efallai?!

ย 

Some adorable clipsย of the pupils role playing during their choosing time. Oscar worthy performances?! ๐Ÿ—ฟ๐Ÿ“น๐ŸŽž

trim.FF42A267-EFE9-4F3F-A41C-7E625CFA843F.MOV

Still image for this video

trim.ECC1CC50-1B6F-4E0B-B3C7-D5526AF1B483.MOV

Still image for this video

trim.92F97832-60FC-4606-B83A-7C4950EEAC0B.MOV

Still image for this video
Diwrnod Santes Dwynwen hapus! Happy St Dwynwen's day โค๏ธ๐Ÿ’™๐Ÿ’œ๐Ÿ’›๐Ÿ’š๐Ÿ’–

Ble mae'r arth? ๐Ÿป

Geirfa allweddol:

tu ol, o flaen, tu mewn, o dan, wrth ochr,ย uwchben...

ย 

Where is the bear?๐Ÿป

Key words:ย 

tu ol - behind

o flaen - in front of

tu mewn - inside

o dan - underneath

wrth ochr - beside

uwchben - on topย 

ย 

Hela arth..........๐Ÿป๐ŸŒฒ๐ŸŒจ

Still image for this video

Cornel chwarae Hela Arth/ Our Bear Hunt role play corner

Joio yn chwarae cuddio yn y parc / Hide and seek in the park ๐Ÿ‘ฃ๐Ÿ™ˆ๐ŸŒณ

Adrodd stori "Rydyn ni'n mynd i hela arth" yn null Pie Corbett.

ย 

Here we are re-telling the " We are going on a bear hunt" using Pie Corbett Talk for writingย method.

trim.939D858B-8B7A-42B4-B12F-27DA869231BC.MOV

Still image for this video

trim.BAB7AF12-73F4-4AD5-A697-B725AF95B2E6.MOV

Still image for this video

Beth am ymarfer ymhellach adre? Gall y plant ddangos y symudiadau maent wedi eu dysgu!

Why not practise at home? The children can show the movements that they have learnt! ๐Ÿ˜ƒ

Rhagflas y thema /Overview of theme

Gwelsom ystod o dyllau, gofodau a chuddfannau wrth fynd o gwmpas yr ysgol heddiw!

Look at all the holes, spaces and great hiding places we found on our hunt today!ย 

Ein thema am yr hanner tymor nesaf yw......

Tywynnu a phelydru ๐Ÿ’ก๐Ÿ”ฆ๐Ÿ•ฏ๐ŸŒ…

Addas iawn ar gyfer y Nadolig sy'n agosau!

ย 

Our theme for the next half term is....

Glow and Glitterย ๐Ÿ”ฅ๐ŸŒ ๐ŸŽ†๐ŸŒˆ

Very appropriate for the forthcoming Christmas festivities!ย 

ย 

Beth am ddod ag eitem o'r cartref sy'n tywynnu neu belydru?

Why not bring an item from home that glows or is glittery? ๐ŸŒƒ๐ŸŽ†

Geirfa allweddol y thema / Key theme related words:ย 

tywynnu (glow)

disglair (shiny)

pefrog (glittery)

tryloyw (transparent)

adlewyrchu ( reflect)

adlewyrchiad ( reflection)

ffynonellau golau ( light sources)

cysgod (shadow)

ย 

Addurno'r goden Nadolig! Decorating our Christmas tree ๐ŸŽ…๐Ÿปโ˜ƒ๏ธ๐ŸŽ

Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri!

Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 1
Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 2
Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 3
Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 4
Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 5
Diwrnod Plant mewn angen / Children in need 2016 - smotiau di-ri! 6

Dwlu ar ganu! We love a bit of Karaoke!

Still image for this video

Aethom ar helfa sgleiniog o amgylch yr ysgol heddiw, gwelsom ystod o ffynonellau golau a phethau a oedd yn tywynnu, disgleirio ac adlewyrchu golau!

Today we went on a Sparkle hunt around the school. We saw a range of light sources as well as lots of things that glow, shine and reflect light!ย 

Picture 1
Picture 2
Picture 3
Picture 4
Picture 5
Picture 6

Llongyfarchiadau i holl blant y Derbyn am ganu'n hyfryd yn ystod y sialens rhigymau Pori drwy Stori ! ๐Ÿ˜€โœ…โœ”๏ธ

Congratulations to the Reception pupils for singing so well during the Pori drwy Stori Nursery rhyme challenge today. ๐Ÿ‘๐Ÿผ๐Ÿ˜บ

Diwrnodau Ymarfer corff: Dydd Mercher a Dydd Gwener.

Physical Education days : Every Wednesday and Friday.

Diwrnod Roald Dahl day

Chwilio am drychfilod yn yr ardd / Searching for tiny bugs in the garden ๐Ÿ๐Ÿž๐Ÿฆ‚๐Ÿฆ‚๐Ÿ›๐Ÿœ๐Ÿ•ท๐ŸŒ

Rydym wedi creu trychfilod ein hunain! Look at our very own mini beasts!

Rydym wedi creu trychfilod ein hunain! Look at our very own mini beasts! 1
Rydym wedi creu trychfilod ein hunain! Look at our very own mini beasts! 2
Rydym wedi creu trychfilod ein hunain! Look at our very own mini beasts! 3
Rydym wedi creu trychfilod ein hunain! Look at our very own mini beasts! 4

Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!๐Ÿ˜„

Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!๐Ÿ˜„ 1
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!๐Ÿ˜„ 2
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!๐Ÿ˜„ 3
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!๐Ÿ˜„ 4
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!๐Ÿ˜„ 5
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!๐Ÿ˜„ 6
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!๐Ÿ˜„ 7
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!๐Ÿ˜„ 8
Plant y Derbyn yn joio gymnasteg! The Reception pupils are a dab hand at gymnastics!๐Ÿ˜„ 9

Cawsom gyfle i arsylwi ystod o greaduriaid heddiw! Roedd pawb yn hynod o ddewr a chwilfrydig! ( oni bai am Miss Griffiths pan ddaeth y neidr allan ๐Ÿ™ˆ)

We throughly enjoyed observing a range of creatures today courtesy of Amazonia. Everyone was extremely brave and inquisitive ( apart from Miss Griffiths when the snake made an appearance!)ย 

Picture 1
Picture 2
Picture 3