Home Page

Y WAL WAW! The Wow Wall! 🤩

Croeso i griw’r ‘Meithrin Maleisus’ Cerys! Arrr, cyfrif trysor rhagorol fy môr-leidr mentrus ac rwy'n dwli dy gleddyf arrr-bennig a'ch parot pluog! 💰🦜🏴‍☠️👏 Welcome to the crew of the ‘Notorious Nursery’ Cerys! Blimey, fantastic loot counting me heartie and I be a fan of yer amazing sword and feathered parrot! 💰🦜🏴‍☠️👏

Still image for this video

Croeso i griw’r ‘Meithrin Maleisus’ Ioan! Arrr, am boster rhagorol fy môr-leidr mentrus! 📜🏴‍☠️👏 Welcome to the crew of the ‘Notorious Nursery’ Ioan! Avast, that be a fantastic wanted poster me hearty! 📜🏴‍☠️👏

Croeso i griw’r ‘Meithrin Maleisus’ Louis! Arrr, am grefftwaith gwych fy môr-leidr mentrus - y mae’n fywyd môr-leidr i ti! 🏴‍☠️🏝🌊 Welcome to the crew of the ‘Notorious Nursery’ Louis! Avast, that be fantastic craftsmanship me hearty - it’s certainly a pirate’s life for ye! 🏴‍☠️🏝🌊

Waw Theo! Gallaf weld eich bod wedi cael llawer o hwyl yn mynd ar helfa ddeinosor ac rwy'n betio bod eich danteithion deinosor ffordd greigiog yn flasus iawn! 🧑‍🍳🍪🦖 Wow Theo! I can see that you had lots of fun going on a dinosaur hunt and I bet your rocky road dinosaur treats were delicious! 🧑‍🍳🍪🦖

Am enfys hyfryd Cerys ac rwyt ti’n ei baentio'n ofalus iawn! 🎨🌈👏 What a beautiful rainbow Cerys and you're painting it very carefully! 🎨🌈👏

Still image for this video

Hyfryd i weld ti’n mwynhau gwneud gweithgareddau deinosor Louis, a da iawn ti am guddio Tedi y tu mewn, o dan a thu ôl i rywbeth! 🦕🧸🦖 Lovely to see you have been enjoying doing dinosaur activities Louis, and well done for hiding Teddy inside, under and behind something! 🦕🧸🦖

Lliwio a didoli siapiau gwych Lottie! Rwyt wedi bod yn gweithio'n galed iawn! 🦕👏🖍 Brilliant colouring and shape sorting Lottie! You've been working really hard! 🦕👏🖍

Dyna lun deinosor gwych Ffion! 🖍🦖🦕 What a brilliant dinosaur picture Ffion! 🖍🦖🦕

Still image for this video

Mae dy Cerysasawrws yn wych Cerys a dyna 10 dinosor bach lliwgar! 🎨🦖🦕 Your Cerysasawrws is fabulous Cerys and what colourful 10 little dinosaurs!! 🎨🦖🦕

Ffosiliau deinosor gwych Ellis! 🦕🦖👍 Fantastic dinosaur fossils Ellis! 🦕🦖👍

Mae'r brechdanau a'r cebabau ffrwythau hynny'n edrych yn flasus Theo!! 🥪🍓🍊🍎 Those sandwiches and fruit kebabs look tasty Theo!! 🥪🍓🍊🍎