Home Page

Y WAL WAW! The Wow Wall! 🤩

Ymdrech wych Ioan - rwyt wedi bod yn gweithio'n galed iawn ar fferm Tadcu! 🐴🐷🐮 Fantastic effort Ioan - you've been working very hard on Grandfather’s farm! 🐴🐷🐮

Anifeiliaid fferm rhyfeddol Teilo - creadigol iawn! 🐮🐷🐄🐖 Wonderful farm animals Teilo - very creative! 🐮🐷🐄🐖

Hyfryd i glywed dy fod wedi mwynhau fideo Miss Harding Felix a da iawn ti am gwbwlhau y daflen lliwio wrth rifo ar y fferm! 🖍🐮🐴🐷 Lovely to hear that you enjoyed Miss Harding’s video Felix and well done for completing the colour by numbers on the farm worksheet! 🖍🐮🐴🐷

Croeso i griw’r ‘Meithrin Maleisus’ Ioan! Arrr, rwyt wedi trefnu’r gistiau trysor o’r lleiaf i’r mwyaf yn arrr-bennig fy môr-leidr mentrus! 💰🦜🏴‍☠️👏 Welcome to the crew of the ‘Notorious Nursery’ Ioan! Blimey, ye sorted those treasure chests from smallest to biggest brilliantly me heartie! 💰🦜🏴‍☠️👏

Croeso i griw’r ‘Meithrin Maleisus’ Fleur! Arrr, am wisg arrr-bennig! 🦜🏴‍☠️👏 Welcome to the crew of the ‘Notorious Nursery’ Fleur! Blimey, fantastic outfit me hearty! 🦜🏴‍☠️👏

Croeso i griw’r ‘Meithrin Maleisus’ Teilo! Arrr, am het, map a chist drystor arrr-bennig! 🗺💰🏴‍☠️ Welcome to the crew of the ‘Notorious Nursery’ Teilo! Avast, that hat, map and treasure chest be fanastic me hearty! 🗺💰🏴‍☠️

Croeso i griw’r ‘Meithrin Maleisus’ Hallie! Arrr, cyfrif trysor rhagorol! 💰🏴‍☠️👏 Welcome to the crew of the ‘Notorious Nursery’ Hallie! Blimey, excellent loot counting me hearty! 💰🏴‍☠️👏

Croeso i griw'r ‘Meithrin Maleisus’ Felix! Rwyt wedi bod yn gweithio mor galed a byddet ti’n gallu sillafu dy enw mewn dim o dro! 🏴‍☠️👏 Welcome to the crew of the ‘Notorious Nursery’ Felix! Ye have been working ever so hard and will be able to spell yer name in no time! 🏴‍☠️👏

Waw Fleur! Dyna Ogof wych i Tedi! 🐻❤️👏 Wow Fleur! That's A brilliant cave for Teddy! 🐻❤️👏

Waw rwyt ti wedi bod yn brysur iawn Elenid! Hyfryd i weld ti'n ymarfer dy sgiliau paentio a thorri allan! 🎨✂️👏 Wow you’ve been very busy Elenid! Wonderful to see you practicing your painting and cutting out skills! 🎨✂️👏

Hyfryd i weld bod ti wedi bod yn mwynhau amser stori gyda Mrs Hiley ac wedi cael hwyl yn gwneud ffosiliau Fleur! 🦕❤️🦖 Lovely to see that you have been enjoying story time with Mrs Hiley and had fun making fossils Fleur! 🦕❤️🦖

Hyfryd i weld ti’n mwynhau pobi cacennau a gwneud gweithgareddau deinosoriad Elis! 🦖🧑‍🍳🦕🧁 Lovely to see you have been enjoying baking cakes and doing dinosaur activities Elis! 🦖🧑‍🍳🦕🧁

Cuddio teganau a chanu anhygoel Felix! Da iawn am eu cuddio y tu mewn, o dan a thu ôl i rywbeth! 🦕🦖🐅 Amazing singing and toy hiding Felix! Well done for hiding them inside, under and behind something! 🦕🦖🐅

Still image for this video

Rwy’n caru pa mor greadigol rwyt ti wedi bod Hudson a da iawn am ymarfer eich cyfrif! 🦉🎨👏 I love how creative you have been Hudson and well done for practicing your counting! 🦉🎨👏

Waw Felix cyfrif rhagorol! Da iawn ti am weithio mor galed! 👏👏👏 Wow Felix excellent counting! Well done for working so hard! 👏👏👏

Still image for this video

Hyfryd eich gweld chi'n cael hwyl gyda'ch deinosoriaid Teilo, ac rydw i mor hapus eich bod chi wedi mwynhau gwylio'r fideo o ddeinosoriaid Miss Harding yn chwarae'n cuddio! 🦕❤️🦖 Lovely to see you having fun with your dinosaurs Teilo, and I’m so happy that you enjoyed watching the video of Miss Harding’s dinosaurs playing hiding! 🦕❤️🦖

Waw Willow! Rwyt ti wedi bod yn gweithio'n galed iawn gan ddefnyddio'r cylchoedd i greu Tedi Bêr a threfnu'r Tedi Bêrs o'r lleiaf i'r mwyaf - da iawn ti! 🧸👏 Wow Willow! You’ve been working very hard using the circles to make a Teddy Bear and sorting the Teddy Bears from the smallest to the biggest - well done!🧸👏

Mae’n edrych fel eich bod chi'ch dau yn cael llawer o hwyl yn yr ardd gyda'ch deinosoriaid! 🦖😁🦕 Looks like you are both having lots of fun in the garden with your dinosaurs!! 🦕😁🦖

Canu gwych Felix! Da iawn ti am wrando ar ac am ymarfer caneuon meithrin Pori Drwy Stori! 🎤🎶👏 Brilliant singing Felix! Well done for listening to and for practicing the Pori Drwy Stori nursery songs! 🎤🎶👏

Still image for this video

Hyfryd eich gweld chi'n mwynhau'ch llyfrau Cymraeg gartref Felix! 📖🤓👍 Lovely to see you enjoying your Welsh books at home Felix! 📖🤓👍

Still image for this video

Coginio rhagorol Felix ac Isla! Mae'r pitsas hynny'n edrych yn flasus! 👩‍🍳👨‍🍳🍕🍕👏👏 Excellent cooking Felix and Isla! Those pizzas look tasty! 👩‍🍳👨‍🍳🍕🍕👏👏

Still image for this video

Hyfryd eich gweld chi'n mwynhau'r tywydd heulog ac yn cael hwyl yn gwneud olion traed deinosoriaid yn y toes Ioan! 🦕🦖🐾 Wonderful to see you enjoying the sunny weather and having fun making dinosaur footprints in the dough Ioan! 🦕🦖🐾

Lliwio rhagorol Ioan! Wyau Pasg lliwgar iawn! 🌈🥚👏 Excellent colouring Ioan! What colourful Easter eggs! 🌈🥚👏

Cyfrif gwych Felix!! 🌈👏 Brilliant counting Felix!! 🌈👏

Still image for this video