Home Page

Cliciwch yma i agor (click to open)

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'm'

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'a'

Dyma gyflwyno ail sain Cam 1 Melyn (cynllun Tric a Chlic) sef 'a'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'p'

Dyma gyflwyno sain 'p'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'h'

Dyma gyflwyno sain 'h'.

Podlediadau Tric a Chlic, Cam 1 Melyn, sain 't'

Dyma gyflwyno sain 't'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, adolygu seiniau 'm', 'a', 'p', 'h', 't'

Dyma sesiwn fer i adolygu'r gyfres gynta' o seiniau sydd yng Ngham 1 Melyn - 'm', 'a', 'p', 'h', 't'.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'e'

Dyma gyflwyno sain 'e' fel rhan o gynllun Tric a Chlic.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'c'

Dyma gyflwyno sain 'c'. Daliwch ati!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'r'

Dyma gyflwyno y sain olaf ond un yng Ngham 1 Melyn - sef 'r'.

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, sain 'y'

Dyma gyflwyno'r sain olaf yng Ngham 1 Melyn sef 'y'. Mwynhewch!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 1 Melyn, Adolygu seiniau 'e', 'c', 'r', 'y'

Dyma sesiwn fer i adolygu ail set seiniau Cam 1 Melyn sef 'e', 'c', 'r' ac 'y'. Da iawn chi am gyflawni'r set gyntaf! Ymlaen i'r glas nesaf!

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 2 GLAS, sain 'w'

Podlediadau Tric a Chlic Podcasts, Cam 2 GLAS, sain 'o'