Home Page

Meithrin Bore/Morning Nursery - Mrs K Jones

Croeso i'r meithrin smiley

 

Mrs Jones yw'r athrawes a Mrs Jelf sy'n helpu.

 

Nid yw Mrs Jones yn gweithio ar ddydd Gwener ond mae Mrs Jones arall yn dod i'n dysgu ni

 

Dilynwch ni ar twitter

@yggbymkjones

 

Mrs Jones is the class teacher and Mrs Jelf helps us

 

On Fridays Mrs Jones doesn't work, but a different Mrs Jones comes to teach us 

 

Follow us on twitter

@yggbymkjones

Thema newydd

 

BOWNSIO!

 

New Topic

 

BOUNCING!

Brwydr y Deinosoriaid

Battle of the Dinosaurs

------------------------------------------------------------------------------------------

Baw, Annibendod a Chymysgeddau

Mud, Mess and Mixtures

Blwyddyn newydd dda i chi!

 

Ein Thema am yr hanner tymor yma yw 

 

Pitran, Patran yn y Pyllau

 

Gobeithiwn bydd y tywydd yn wlyb iawn dros yr wythnosau nesaf er mwyn i ni allu mynd allan i sblashio gymaint ag sy'n bosib! Cofiwch dod ag esgidau glaw i'r ysgol ( byddai'n haws cadw par yn yr ysgol am yr hanner tymor yma) a chot pob dydd. 

 

 

Happy New Year to you all!

 

Our topic for this half term is 

 

Pitter, Patter in the Puddles.

 

We are hoping to have lots of wet weather over the next few weeks so that we can go out and splash in puddles! Remember to bring wellies into school (it might be an idea to leave a pair in school for this half term) and a cot every day as we all know how unpredictable our weather is- and we'd hate to miss a wet day! 

Thema Newydd - Pan af i gysgu...

New Topic - When I fall asleep....

Byddwn yn dysgu am:

• Arferion wrth fynd i wely;

• Y lleuad a’r sêr a sut mae’r awyr yn newid liw nos;

• Ffynonellau golau ac mai absenoldeb golau ydyw tywyllwch;

• Anifeiliaid y nos;

• Amser;

• Hwiangerddi syml a rhigymau;

• Mynegi eu syniadau a’u teimladau eu hunain am Freuddwydion;

• Bod yn ddiogel a theimlo’n ddiogel yn y nos;

• Gwneud marciau, tynnu lluniau ac ysgrifennu.

 

The children will learn:

• About bedtime routines;

• About the moon and stars and how the sky changes at night;

• About sources of light and that dark is the the absence of light;

• About nocturnal animals;

• About time;

• How to sing simple lullabies and nursery rhymes;

• How to express their own ideas and feelings about dreams;

• About being safe and feeling safe at night;

• How to record their ideas and experiences through mark marking, drawing and writing

Ymweliad Maisie y gath

trim.F3D10A6F-B646-45AF-B53D-C604C736C2F8.MOV

Still image for this video

Ein Thema yr hanner tymor yma yw:

Pawennau, Crafangau a Wisgers.

 

Byddwn yn dysgu llawer am gathod o wahanol fathau.

 

Yn y dosbarth rydym yn creu ardal chwarae rol milfeddygfa. Os oes gennych unrhyw adnoddau i rannu gyda ni plis dewch a nhw i mewn i'r dosbarth, ond peidiwch ddod ag unrhywbeth gwerthfawr rhag ofn i nhw gael i difetha. 

 

Mae croeso i chi ddod ag unrhyw luniau o'ch cathod i rannu gyda ni yn y dosbarth. 

 

Our topic for this half term is:

 

Paws, Claws and Whiskers

 

We are busy building a vets role play area in the class. If you have any resources that you think would be suitable for our vets we would be pleased to borrow them, however don't bring anything in that is valuable incase it gets broken.

 

Children are welcome to bring photos of their cats into school for us to discuss. 

Bydd gwersi ymarfer corff pob Dydd Llun. Gofynnwn i chi wisgo eich plentyn yn ei gwisg ymarfer corff - nid ydym yn newid yn yr ysgol ar gyfer y sesiwn. 

 

 

Gym lessons are every Monday. Please dress your child in their kit, we don't change into kit in school.