Home Page

Adnoddau Defnyddiol/ Useful Resources

Rhowch gynnig ar y gemau sydd ar apiau Tric a Chlic!

Have a go at the games on the Tric a Chlic apps!

Geiriau Tric a Chlic/ Tric a Chlic Words

Geiriau Allweddol/ Key Words

Mwynhewch ddarllen Llyfrau Bach Magi Ann i gyd ar yr ap! Enjoy reading all of the Magi Ann books on the app!

Rap Ap Magi Ann

Dyma ni Rap ap Magi Ann gan Martyn Geraint... ewch ati i greu eich fideos eich hun i'r rap!! Here it is Rap ap Magi Ann by Martyn Geraint... create your own videos to the rap! Pob lwc!/ Good luck!

Digit Dog