Home Page

Dosbarth y Traeth- Mrs K Williams

Croeso i ddosbarth y traeth

Welcome to dosbarth y traeth

 

Mrs Jones a Miss Warwick a Miss Daviesyw staff y dosbarth, ac ar ddydd Gwener Mrs Jenkins bydd yr athrawes.

 

Rydym yn edrych ymlaen at flwyddyn cyffrous gyda'ch plant, sy'n llawn hwyl a sbri, mwynhad a datblygiad. 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynnau,croeso i chi drafod gyda ni ar ddiwedd sesiwn, neu danfon ebost.

 

-----------------------------------------------------------------

 

 

Mrs Jones and Miss Warwick are the staff, and on Fridays Mrs Jenkins will be the teacher.

 

We are looking forward to an exciting year, full of fun, laughter, enjoyment and development.

 

If you  have any questions please speak to us at the end of a session, or send an email.

 

w

 

williamsk38@hwbcymru.net

Oriau’r Meithrin

 

Sesiwn Bore:             8:50– 11:20am.

 

Sesiwn Prynhawn:          12:50-3:20pm.

 

 

Nursery Hours

 

  Morning Session:               8:50– 11:20a.m.

 

Afternoon Session:              12:50-3:20p.m.