Home Page

Gwersi Saesneg Bl 3 / English lessons Yr 3

Bl3- Nawr ym mlwyddyn 3 rydym ni'n gwneud gwersi Saesneg yn wythnosol gan ddefnyddio'r cynllun Rapid Phonics.

 

Yr3- In year 3 we are introducing English lessons using the Rapid Phonics scheme. 

Gwers Saesneg / English lesson