Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1/Reception & Year 1 - Mrs R Hiley

Croeso i ddosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 Mrs Hiley, Miss Griffiths a Miss Rees!

Welcome to Mrs Hiley's, Miss Griffiths' and Miss Rees' Reception and Year 1 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mawrth a Dydd Iau

Physical Development Lessons: Tuesday and Thursday

Tymor yr Hydref (i)

Autumn Term (i)

 

Thema'r tymor yw: 

This terms theme is: 

 

Paws, Claws and Whiskers! 

 

 

Adnoddau defnyddiol!

Useful resources!

Dewch i ymarfer eich llawysgrifen Blwyddyn 1! Come and practice your handwriting year 1!

Geiriau Allweddol /Key Words

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

           Tric a Chlic!