Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1/Reception & Year 1 - Mrs R Hiley

Croeso i ddosbarth Derbyn a Blwyddyn 1 Mrs Hiley, Miss Griffiths a Miss Rees!

Welcome to Mrs Hiley's, Miss Griffiths' and Miss Rees' Reception and Year 1 class!

 

     Dilynwch ni ar Twitter    

Follow us on twitter

@YGGBrynymor1

 

Gwersi Datblygiad Corfforol: Dydd Mawrth a Dydd Iau

Physical Development Lessons: Tuesday and Thursday

Tymor yr Hydref (ii)

Autumn Term (ii)

 

Thema'r tymor yw: 

This terms theme is: 

Rendered Image

 

When I go to sleep

Rydyn ni yn dwli ar byjamas! We love pyjamas!

Tymor yr Hydref (i)

Autumn Term (i)

 

Thema'r tymor yw: 

This terms theme is: 

 

Paws, Claws and Whiskers! 

 

 

Daeth y milfeddyg i weld ni! The vet came to see us!

Daeth y milfeddyg i weld ni! The vet came to see us! 1

Diolch Etta am ddod a Crumble i weld ni! Thank you Etta for bringing crumble to see us!

Diolch Etta am ddod a Crumble i weld ni! Thank you Etta for bringing crumble to see us! 1

Mae gan Cadi Cath problem! Cadi Cat has a problem!

Still image for this video
Picture 1

Diwrnod cathod! Cat day!

Diwrnod cathod! Cat day! 1

Daeth Arlo i weld ni. Am sbri! Arlo cam to see us. What fun!

Daeth Arlo i weld ni. Am sbri! Arlo cam to see us. What fun! 1

Dyma ni! Rydyn ni wedi ymgartrefi yn ein dosbarth newydd. Here we are! We have all settled into our new class.

Adnoddau defnyddiol!

Useful resources!

Dewch i ymarfer eich llawysgrifen Blwyddyn 1! Come and practice your handwriting year 1!

Geiriau Allweddol /Key Words

Geiriau aml eu defnydd / High frequency words

'Apps' Defnyddiol / Useful Apps

Rhestr o Wefannau Defnyddiol / List of Useful Websites

           Tric a Chlic!