Home Page

Gyda mê a mŵ

 

Ar y fferm

On the farm

Cerdyn Bingo Ar y Fferm Derbyn/ Bingo Card On the Farm Derbyn

Dewch i ganu 'Dringodd y Pry Copyn' gyda Mrs Jones!/ Let's sing 'Dringodd y Pry Copyn' with Mrs Jones

Geiriau 'Dringodd y Pry Copyn' Words

Amser stori gyda Miss Harding!

Still image for this video

Ffred yn dweud Cwac

Still image for this video

Anifeiliaid bach y fferm

Still image for this video

Cyfateb Sŵn ac Anifail/ Match the Animal and Sound

Arddodiaid/Prepostions

Taflen 'Beth yw'r gair'/ 'What's the word' Worksheet

Pum Hwyaden

Still image for this video

Gwneud Ysgytlaeth /Making Milkshake

Still image for this video

Mrs jenkins yn rhoi help llaw!

Still image for this video

Gwaith ffermwr - A farmers work

Canu gyda Mrs Jones / Singing with Mrs Jones

Still image for this video

Gem Bingo Anifeiliaid y fferm / Farm Animal Bingo Game 🐑🐄🐖

 

Gwrandewch ar synnau'r anifeiliaid a rhowch cownter dros y llun / gair ar ôl i chi eu glywed. Cofiwch dweud 'bingo!' unwaith mae eich cerdyn yn llawn!

 

Listen to the animal sounds and put a counter over the picture / name once you've heard that animal. Remember to shout 'bingo!' when you card is full! 

synnau'r anifeiliaid / animal sounds

Still image for this video

Dewch i greu Bwgan Brain - Come and make a scarecrow!

Fferm ar ras!

Still image for this video
Dyma Miss Harding yn darllen stori syml am anifeiliaid y fferm! Beth am ddiffodd y sain a cheisio darllen y stori eich hun? Here's Miss Harding reading a simple story about farm animals! How about lowering the sound and having a go at reading the story yourself?

Dewch am dro i fferm tad-cu!

Still image for this video
Dewch i ganu gyda Miss Harding! Come and sing with Miss Harding!

Dewch i chwarae dyfalwch bwy! Come and play guess who!

Still image for this video

Rwy'n gweld gyda'm llygad bach i... I Spy with my little eye...

Beth am chwarae gêm "Rwy'n gweld...'? Cliciwch ar y poster yn gyntaf a meddyliwch am un o'r anifeiliaid.
Let's play a game of 'I Spy'. Click on the poster and think of one of the animals. Listen to the audio clip to hear how to play in Welsh.

Fferm Tad Cu

Pori Drwy Stori Nursery: It's Time to Rhyme

Geiriau 'Fferm Tad-cu' Words

Dewch i ddysgu am anifeiliaid y fferm gyda Mrs Jenkins! Let’s learn about farm animals with Mrs Jenkins!

Still image for this video

Cyfarwyddiadau Ysgrifennu Brawddeg/ Top Tips for Writing a Sentence

Mathemateg ar y Fferm /Mathematics on the Farm

Dysgu enwau anifeiliaid y fferm gyda Mrs Jones/ Learn farm animal names with Mrs Jones

Still image for this video

Gŵydd ar y Fferm | Amser Stori Atebol

A bilingual adaptation of Laura Wall's popular story book 'Goose on the Farm'. Sophie has an unusual best friend, a goose, and this one's a real one not a te...

Anifeiliaid a'u Rhai Bach

Mrs Jones yn darllen Fferm 123/ Mrs Jones reading Fferm 123

Still image for this video