Home Page

Meithrin / Nursery - Mrs K Jones

Croeso i'r Meithrin

 

laugh

Mrs Jones yw'r athrawes a Mrs Morgan a Mrs Baraclough (yn y bore) sy'n helpu.

Ar dydd Gwener mae Miss Harding yn dysgu'r dosbarth. 

 

Mae polisi drws agored gennym, ond o ganlyniad i'r firws nid ydy hyn yn gallu digwydd ar bob achlysur. 

Os ydych angen cysylltu â mi am faterion pwysig yna ffoniwch neu ebostiwch ye ysgol, neu ebostiwch fi ar ; williamsk38@hwbcymru.net

 

 

Welcome to the Nursery class

 

laugh

Mrs Jones is the class teacher and Mrs Morgan and Mrs Baraclough (AM only) help.

On Fridays Miss Harding teaches the class.

​​​​​​We have an open door policy and would rather discuss things as soon as an issue arises. Unfortunately due to the current situation this isn't always possible. If any imprtant matters arise please contact the school, or myself directly; williamsk38@hwbcymru.net 

 

 

 

Dawnsio gwerin

Still image for this video

trim.A927991D-DCCC-4065-AD82-6E85F5FB6C8D.MOV

Still image for this video

Dysgu o'r Cartref

Learning from Home

Tymor y Gwanwyn 2021

Spring Term 2021

Llythyr Dysgu o Hirbell Nadolig 2020 / Remote Learning Letter Christmas 2020

laugh Diolch yn fawr iawn i chi am eich rhoddion hael iawn am y nadolig. Rydych mor garedig! heart
 

laugh A massive heartfelt thank you for all cards, gifts and vouchers received as Christmas presents. You’re all very kind heart

 

Nadolig llawen i chi

Merry Christmas to you 

Dilynwch ni ar Trydar!

Follow us on Twitter!

@YGGBrynymor1 

 

 

Tymor yr Hydref 2020         Autumn Term 2020

Syniad mawr y tymor hwn:                          This term's big idea:

Dyma fi!              This is Me!

Cardiau nadolig