Home Page

Oriel / Gallery Archive: 2013-2014

Croeso i'r Oriel. Dewch i weld beth mae plant Ysgol Gymraeg Bryn y Môr wedi bod yn gwneud yn ddiweddar! / Welcome to the Gallery. Come and see what pupils at Ysgol Gymraeg Bryn y Môr have been up to recently!

Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnets Parade (10/4/14)

Chico a Lee Trundle o'r Elyrch yn trafod eu hoff llyfrau gyda phlant yr Iau - Wythnos y Llyfr. / Chico and Lee Trundle from the Swans discussing their favourite books with Junior pupils - World Book Week. (7/3/14)

Rhodri Miles, actor, yn trafod ei hoff lyfr gyda phlant yr Iau - Wythnos y Llyfr. / Rhodri Miles, actor, discussing his favourite book with Junior pupils - World Book Week (6/3/14)

Bethan Gill, Gwasanaeth Tan ac Achub, yn darllen i blant y Cyfnod Sylfaen - Wythnos y Llyfr / Bethan Gill, Fire and Rescue Service, reading to Foundation Phase pupils - World Book Week (6/3/14)

Sesiwn 'Llaeth & Bisgedi' - Wythnos y Llyfr / 'Milk & Cookies' session - World Book Week (5/3/14)

Disgyblion YGG Gwyr yn darllen ar goedd i'r Cyfnod Sylfaen. / YGG Gwyr pupils reading aloud to Foundation Phase pupils. (5/3/14)

Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14)

Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru, yn gweithio gyda Bl 5&6 / Aneirin Karadog, Welsh Children's Poet Laurate, working with Yr 5&6. (4/3/14)

Cennin Talaf y Cyfnod Sylfaen! / Tallest Leeks in the Foundation Phase! (3/3/14)

Cennin Talaf yr Adran Iau / Tallest Leeks in the Juniors (3/3/14)

Tim pel-droed buddugol y merched / The successful girls football team (13/2/14)

Disgyblion y Babanod yn ymweld a Llyfrgell Abertawe / Infant pupils visiting Swansea Library

Heini yn arwain y plant gyda'i hegni diddiwedd! / Heini putting the children through their paces!

Noson cyntaf Clwb Coginio Blwyddyn 3&4 (16/1/14)

Clwb Tenis BL 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd & Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit to the Glamorgan Health & Racquet Club (10/12/13)

22/11/13 Twrnament pelrwyd yr Urdd

Bryn y Mor v Login Fach

10-0

Bryn y Mor v Tywyn

2 -6

Bryn y Mor v Castell Nedd

3-2

Diwrnod Plant Mewn Angen - Archarwyr / Children in Need - Superheroes (15/11/13)

Gweithdy Radio Marci G Radio Workshop - 3/10/13

30/9/13 -Ffilmio 'Gwylltio' i S4C / Filming 'Gwylltio' for S4C

Hwyl a sbri ar ein taith gerdded noddedig ym Mharc Singleton, wrth i'r haul wenu'n braf ar ein hymdrechion! / Fun and laughter on our sponsored walk in Singleton Park as the sun shines on our efforts! (27/9/13)

Cystadleuaeth Pel-droed Lleol / Local Football Tournament (20/9/13)

Blwyddyn 4 yn ymestyn eu cyhyrau yn y Ganolfan Gymnasteg. / Year 4 stretching their muscles at the Gymnastics Centre. (18/9/13)

Yr awdur Peter J Murray yn difyrru plant CA2 / The author Peter J Murray entertaining KS2 pupils. (9/9/13)

Yr awdur Peter J Murray yn llofnodi llyfrau / The author PeterJ Murray signing books for his many fans. (10/9/13)