Home Page

Oriel / Gallery Archive: 2013-2014

Croeso i'r Oriel. Dewch i weld beth mae plant Ysgol Gymraeg Bryn y Môr wedi bod yn gwneud yn ddiweddar! / Welcome to the Gallery. Come and see what pupils at Ysgol Gymraeg Bryn y Môr have been up to recently!

Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnets Parade (10/4/14)

Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnets Parade (10/4/14) 1
Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnets Parade (10/4/14) 2
Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnets Parade (10/4/14) 3
Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnets Parade (10/4/14) 4
Gorymdaith Bonedau Pasg / Easter Bonnets Parade (10/4/14) 5

Chico a Lee Trundle o'r Elyrch yn trafod eu hoff llyfrau gyda phlant yr Iau - Wythnos y Llyfr. / Chico and Lee Trundle from the Swans discussing their favourite books with Junior pupils - World Book Week. (7/3/14)

Chico a Lee Trundle o'r Elyrch yn trafod eu hoff llyfrau gyda phlant yr Iau - Wythnos y Llyfr. / Chico and Lee Trundle from the Swans discussing their favourite books with Junior pupils - World Book Week. (7/3/14) 1

Rhodri Miles, actor, yn trafod ei hoff lyfr gyda phlant yr Iau - Wythnos y Llyfr. / Rhodri Miles, actor, discussing his favourite book with Junior pupils - World Book Week (6/3/14)

Rhodri Miles, actor, yn trafod ei hoff lyfr gyda phlant yr Iau - Wythnos y Llyfr. / Rhodri Miles, actor, discussing his favourite book with Junior pupils - World Book Week (6/3/14) 1

Bethan Gill, Gwasanaeth Tan ac Achub, yn darllen i blant y Cyfnod Sylfaen - Wythnos y Llyfr / Bethan Gill, Fire and Rescue Service, reading to Foundation Phase pupils - World Book Week (6/3/14)

Bethan Gill, Gwasanaeth Tan ac Achub, yn darllen i blant y Cyfnod Sylfaen - Wythnos y Llyfr / Bethan Gill, Fire and Rescue Service, reading to Foundation Phase pupils - World Book Week (6/3/14) 1

Sesiwn 'Llaeth & Bisgedi' - Wythnos y Llyfr / 'Milk & Cookies' session - World Book Week (5/3/14)

Sesiwn 'Llaeth & Bisgedi' - Wythnos y Llyfr / 'Milk & Cookies' session - World Book Week (5/3/14) 1
Sesiwn 'Llaeth & Bisgedi' - Wythnos y Llyfr / 'Milk & Cookies' session - World Book Week (5/3/14) 2
Sesiwn 'Llaeth & Bisgedi' - Wythnos y Llyfr / 'Milk & Cookies' session - World Book Week (5/3/14) 3
Sesiwn 'Llaeth & Bisgedi' - Wythnos y Llyfr / 'Milk & Cookies' session - World Book Week (5/3/14) 4
Sesiwn 'Llaeth & Bisgedi' - Wythnos y Llyfr / 'Milk & Cookies' session - World Book Week (5/3/14) 5
Sesiwn 'Llaeth & Bisgedi' - Wythnos y Llyfr / 'Milk & Cookies' session - World Book Week (5/3/14) 6
Sesiwn 'Llaeth & Bisgedi' - Wythnos y Llyfr / 'Milk & Cookies' session - World Book Week (5/3/14) 7
Sesiwn 'Llaeth & Bisgedi' - Wythnos y Llyfr / 'Milk & Cookies' session - World Book Week (5/3/14) 8

Disgyblion YGG Gwyr yn darllen ar goedd i'r Cyfnod Sylfaen. / YGG Gwyr pupils reading aloud to Foundation Phase pupils. (5/3/14)

Disgyblion YGG Gwyr yn darllen ar goedd i'r Cyfnod Sylfaen. / YGG Gwyr pupils reading aloud to Foundation Phase pupils. (5/3/14) 1
Disgyblion YGG Gwyr yn darllen ar goedd i'r Cyfnod Sylfaen. / YGG Gwyr pupils reading aloud to Foundation Phase pupils. (5/3/14) 2
Disgyblion YGG Gwyr yn darllen ar goedd i'r Cyfnod Sylfaen. / YGG Gwyr pupils reading aloud to Foundation Phase pupils. (5/3/14) 3

Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14)

Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 1
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 2
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 3
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 4
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 5
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 6
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 7
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 8
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 9
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 10
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 11
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 12
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 13
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 14
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 15
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 16
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 17
Gwisgo lan fel ein hoff gymeriadau llenyddol - Wythnos y Llyfr / Dressing up as our favourite literary characters - World Book Week (4/3/14) 18

Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru, yn gweithio gyda Bl 5&6 / Aneirin Karadog, Welsh Children's Poet Laurate, working with Yr 5&6. (4/3/14)

Aneirin Karadog, Bardd Plant Cymru, yn gweithio gyda Bl 5&6 / Aneirin Karadog, Welsh Children's Poet Laurate, working with Yr 5&6. (4/3/14) 1

Cennin Talaf y Cyfnod Sylfaen! / Tallest Leeks in the Foundation Phase! (3/3/14)

Cennin Talaf y Cyfnod Sylfaen! / Tallest Leeks in the Foundation Phase! (3/3/14) 1

Cennin Talaf yr Adran Iau / Tallest Leeks in the Juniors (3/3/14)

Cennin Talaf yr Adran Iau / Tallest Leeks in the Juniors (3/3/14) 1

Tim pel-droed buddugol y merched / The successful girls football team (13/2/14)

Tim pel-droed buddugol y merched / The successful girls football team (13/2/14) 1

Disgyblion y Babanod yn ymweld a Llyfrgell Abertawe / Infant pupils visiting Swansea Library

Disgyblion y Babanod yn ymweld a Llyfrgell Abertawe / Infant pupils visiting Swansea Library 1
Disgyblion y Babanod yn ymweld a Llyfrgell Abertawe / Infant pupils visiting Swansea Library 2
Disgyblion y Babanod yn ymweld a Llyfrgell Abertawe / Infant pupils visiting Swansea Library 3
Disgyblion y Babanod yn ymweld a Llyfrgell Abertawe / Infant pupils visiting Swansea Library 4

Heini yn arwain y plant gyda'i hegni diddiwedd! / Heini putting the children through their paces!

Heini yn arwain y plant gyda'i hegni diddiwedd! / Heini putting the children through their paces! 1

Noson cyntaf Clwb Coginio Blwyddyn 3&4 (16/1/14)

Noson cyntaf Clwb Coginio Blwyddyn 3&4 (16/1/14) 1

Clwb Tenis BL 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd & Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit to the Glamorgan Health & Racquet Club (10/12/13)

Clwb Tenis BL 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd & Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit to the Glamorgan Health & Racquet Club (10/12/13) 1
Clwb Tenis BL 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd & Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit to the Glamorgan Health & Racquet Club (10/12/13) 2
Clwb Tenis BL 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd & Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit to the Glamorgan Health & Racquet Club (10/12/13) 3
Clwb Tenis BL 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd & Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit to the Glamorgan Health & Racquet Club (10/12/13) 4
Clwb Tenis BL 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd & Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit to the Glamorgan Health & Racquet Club (10/12/13) 5
Clwb Tenis BL 1&2 yn ymweld a Chlwb Iechyd & Raced Morgannwg / Yr 1&2 Tennis Club visit to the Glamorgan Health & Racquet Club (10/12/13) 6

22/11/13 Twrnament pelrwyd yr Urdd

22/11/13 Twrnament pelrwyd yr Urdd 1

Bryn y Mor v Login Fach

10-0

Bryn y Mor v Tywyn

2 -6

Bryn y Mor v Castell Nedd

3-2

Diwrnod Plant Mewn Angen - Archarwyr / Children in Need - Superheroes (15/11/13)

Diwrnod Plant Mewn Angen - Archarwyr / Children in Need - Superheroes (15/11/13) 1
Diwrnod Plant Mewn Angen - Archarwyr / Children in Need - Superheroes (15/11/13) 2

Gweithdy Radio Marci G Radio Workshop - 3/10/13

Gweithdy Radio Marci G Radio Workshop - 3/10/13 1
Gweithdy Radio Marci G Radio Workshop - 3/10/13 2
Gweithdy Radio Marci G Radio Workshop - 3/10/13 3
Gweithdy Radio Marci G Radio Workshop - 3/10/13 4
Gweithdy Radio Marci G Radio Workshop - 3/10/13 5
Gweithdy Radio Marci G Radio Workshop - 3/10/13 6
Gweithdy Radio Marci G Radio Workshop - 3/10/13 7

30/9/13 -Ffilmio 'Gwylltio' i S4C / Filming 'Gwylltio' for S4C

30/9/13 -Ffilmio 'Gwylltio' i S4C / Filming 'Gwylltio' for S4C 1
30/9/13 -Ffilmio 'Gwylltio' i S4C / Filming 'Gwylltio' for S4C 2
30/9/13 -Ffilmio 'Gwylltio' i S4C / Filming 'Gwylltio' for S4C 3
30/9/13 -Ffilmio 'Gwylltio' i S4C / Filming 'Gwylltio' for S4C 4 Chwilio am ystlumod yn y coed.

Hwyl a sbri ar ein taith gerdded noddedig ym Mharc Singleton, wrth i'r haul wenu'n braf ar ein hymdrechion! / Fun and laughter on our sponsored walk in Singleton Park as the sun shines on our efforts! (27/9/13)

Hwyl a sbri ar ein taith gerdded noddedig ym Mharc Singleton, wrth i'r haul wenu'n braf ar ein hymdrechion! / Fun and laughter on our sponsored walk in Singleton Park as the sun shines on our efforts! (27/9/13) 1

Cystadleuaeth Pel-droed Lleol / Local Football Tournament (20/9/13)

Cystadleuaeth Pel-droed Lleol / Local Football Tournament (20/9/13) 1
Cystadleuaeth Pel-droed Lleol / Local Football Tournament (20/9/13) 2

Blwyddyn 4 yn ymestyn eu cyhyrau yn y Ganolfan Gymnasteg. / Year 4 stretching their muscles at the Gymnastics Centre. (18/9/13)

Blwyddyn 4 yn ymestyn eu cyhyrau yn y Ganolfan Gymnasteg. / Year 4 stretching their muscles at the Gymnastics Centre. (18/9/13)  1

Yr awdur Peter J Murray yn difyrru plant CA2 / The author Peter J Murray entertaining KS2 pupils. (9/9/13)

Yr awdur Peter J Murray yn difyrru plant CA2 / The author Peter J Murray entertaining KS2 pupils. (9/9/13)   1

Yr awdur Peter J Murray yn llofnodi llyfrau / The author PeterJ Murray signing books for his many fans. (10/9/13)

Yr awdur Peter J Murray yn llofnodi llyfrau / The author PeterJ Murray signing books for his many fans. (10/9/13) 1