Home Page

Tudalen Thema Amser Stori 5 / Story Time 5 Topic Page

Crempogau Tedi / Tedi Pancakes

Posteri Golchi Dwylo / Wash Your Hands Poster

Still image for this video

Suddo ac Arnofio / Float or sink

Mesur Cynwysedd / Mesuring Capacity

Ysgrifennu Stori / Writing a story

Still image for this video

Stori Tedi

Cwch Origami i Tedi / An Origami Boat for Tedi

Ail-drefnu'r Stori / Re-arranging the Story

Gwaith Mathemateg / Mathematics Work

Datrys Problem / Problem Solving

Tynnu Lluniau / Drawing Pictures

Chwilair / Wordsearch

Beth yw’r gair? / What’s the word?

Geiriau Coll/ Missing Words

Pos geiriau / Word puzzle

Bondiau Rhif / Number Bonds

Ymarfer Sillafu / Spelling Practise

Picnic iachus i Tedi / Healthy picnic for Teddy

Her dewch i feddwl / Let’s think challenge

Ffeithiau am greaduriaid y môr / Facts about sea creatures

Mae'n Amser Stori! / It's Story Time!

Still image for this video

Cwch Origami i Tedi / Origami Boat for Tedi

Still image for this video

Tynnu Llun Cranc / Drawing a Crab

Still image for this video

Tynnu Llun Gwylan / Drawing a Seagull

Still image for this video

A fydd e'n suddo neu'n arnofio? / Will it sink or float?

Still image for this video

Dewch i greu crempog tedi / Let’s create teddy pancakes

Still image for this video

🚰 Sut i olchi eich dwylo! 🛁

Mae golchi dy ddwylo'n lân bob tro yn gallu curo pob math o afiechydon. Dyma Alex o Ffeil i ddangos sut i'w wneud yn iawn! 💦