Home Page

Pecyn pinc

Beth am ymarfer ffurfio llythrennau?

Cyn mynd ati i 'dros ysgrifennu' ar y taflenni, beth am ymarfer ffurfio'r llythrennau yn yr awyr, gyda sialc, ewyn eillio, blawd, yn y tywod ar y traeth neu yn yr ardd gyda brws paent a dŵr?

 

Why don't you have go at practising forming letters?

Before you embark on 'over writing' on the sheets, how about practising forming the letters in the air, with chalk, shaving foam, flour, in the sand on the beach or in the garden with a paint brush and water?