Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i ddosbarth Mrs Williams

a Miss Davies

Tymor yr Hydref 2020

Autumn Term 2020

Croeso i Flwyddyn 2!

Welcome to Year 2! 

Thema’r Tymor:

Ydy Pob Arwr yn Gwisgo Clogyn?

This Term’s Theme:

Do All Heroes Wear Capes?

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of the term's activities

Dyma ein syniadau ar gyfer y tymor! Here are our ideas for this term’s work!

Hoffech chi ddysgu ychydig o ffeithiau am Superted? Would you like to hear some interesting facts about Superted?

Still image for this video

Defnyddio gwefreiriau i ddisgrifio archarwyr! We’ve been using wow words to describe superheroes!

Still image for this video

Cawsom her gan Superted i gasglu gwefreiriau i ddisgrifio archarwyr! / We received a special message from Superted asking us to collect 'wow' words to describe Superheroes!

Hwyl wrth ddysgu! Fun whilst learning!