Home Page

Blwyddyn 2/Year 2 - Mrs C Williams

Croeso i ddosbarth Mrs Williams a Mrs Bevan

williamsc155@hwbcymru.net

Croeso i Flwyddyn 2 / Welcome to Year 2

Tymor yr Hydref 2021

Autumn Term 2021

Croeso i Flwyddyn 2!

Welcome to Year 2!

Syniad Mawr y Tymor/This Term's Big Idea:

Bwrlwm Brynmill!

 

Dyma rhai o'n syniadau am y tymor! / Here are some of our ideas for this term's work!

Rhagflas o weithgareddau'r tymor / An overview of this term's activities

CAIS AM HELP! A REQUEST FOR HELP!

Hoffwn ni gyd wybod mwy am fywyd ysgol yn y gorffennol! A fyddech mor garedig a holi aelodau hynaf y teulu a chwblhau'r holiadur isod er mwyn i ni gael darganfod mwy? Diolch yn fawr oddi wrth Blwyddyn 2

We would like to discover more about school life in the past! Would you please be so kind as to ask the eldest members of your family to complete the questionnaire below or do so on their behalf?  Thank you very much from Year 2.

Ffeithiau diddorol am y gorffennol! Some interesting facts about the history of the school!

Still image for this video

Mwy o ffeithiau am hanes yr ysgol/ More facts about our school’s history

Still image for this video

Hanes yr ysgol / The history of our school

Still image for this video

Mwy o ffeithiau / More facts

Still image for this video

Rydyn ni wedi bod yn ymchwilio i’r gorffennol! Dyma ni’n mynd ar ‘Helfa Hanes!’ / We’ve been investigating the past. Here we are on a ‘History Hunt!’

Mynegi ein barn am yr ysgol / Expressing our opinions about our school

Still image for this video

Fy hoff le yn yr ysgol yw... My favourite place in the school is...

Still image for this video

Ein hysgol ni/ Our school

Still image for this video

Fy hoff le yn yr ysgol....

Still image for this video

Mynegi barn / Expressing our opinions

Still image for this video

Dyma ni’n perfformio ‘Rap Rheolau’ gan Aled Richards - Here we are reciting a poem called ‘Rap Rheolau’ by Aled Richards

Still image for this video

Ein ymweliad cyntaf â’r Ysgol Goedwig! Diolch i bawb a ddaeth i’n helpu. 🌿 Our first visit to Forest School! Thank you to all the volunteers who came to help us.

Still image for this video

CAIS AM GYMORTH! / REQUEST FOR HELP!

Mae angen gwirfoddolwyr arnom ni ar gyfer ein ymweliadau Ysgol Goedwig. Os ydych ar gael i helpu, a fyddech mor garedig a rhoi gwybod i'r ysgol os gwelwch yn dda? Diolch yn fawr!

We need volunteers to help with our Forest School visits. If you are able to help, please contact the school. Thank you!

Ein diwrnodau cyntaf ym Mlwyddyn 2 / Our first days in Year 2