Home Page

Meithrin Prynhawn / Afternoon Nursery - Miss S Harding

Croeso i'r meithrin prynhawn!

Dosbarth Miss Harding, Mrs Barraclough a Miss Warwick.

 

 

 

Welcome to the afternoon nursery!

Miss Hardings, Mrs Barraclough and Miss Warwicks' class.

 

 

 

 

 

Dilynwch ni ar Twitter!

Follow us on Twitter!

@YGGBYMSHarding

Dyma rhagflas y tymor yma yn y meithrin! Here is the overview for this term in the Nursery!

Ein parti Nadolig!! Our Christmas party! Nadolig Llawen! Merry Christmas!

Ardal Chwarae Rol Nadolig! Christmas Role Play area!

Dyma rhagflas yr hanner tymor yma yn y meithrin! Here is a preview of this half term in the meithrin!

Dyma luniau o ymweliad Amazonia. Roedd y plant yn dwli ar yr anifeiliaid! Here are some pictures of our visit from Amazonia. The children loved the animals!

Chwilio am bethau bychain pitw. Searching for teeny tiny things.

Dyma rhai plant newydd y meithrin prynhawn yn mwynhau'r wythnos cyntaf! Here are some of the new children in afternoon nursery enjoying their first week!

Rydyn ni'n mwynhau bod nôl yn yr ysgol! We love being back in school!