Home Page

Pwysig / Important

Cofiwch/Remember;

  • Eich llyfr cyswllt bob dydd/Contact book every day.
  • Eich llyfr darllen bob dydd/Reading book every day.
  • Cit ymarfer corff bob Dydd Mawrth/P.E kit every Tuesday.
  • Sillafu - bob Dydd Iau neu Dydd Gwener.
  • Spelling- every Thursday or Friday.

 

  • Sillafu Saesneg (bl3) - pop pythefnos.
  • English spelling (yr3) - every other week.