Home Page

Tymor y Gwanwyn / Spring Term 2023

Uned ddysgu’r tymor: Beth sydd yn y fasged siopa?

This term’s unit of learning: What's in the shopping basket?

Bant â ni i gynllunio! Dyma rai o’n syniadau ar gyfer y tymor / Here are some of our ideas for this term!

Picnic diwedd tymor i gyd wedi eu paratoi gan dosbarth y Tonnau! / End of term picnic all prepared by the waves class!

Heriau wyau Pasg. Llawer o hwyl!  / Easter egg challenges. So much fun! 

Grwp 1

Still image for this video

Grwp 2

Still image for this video

Ymweld â Donna a Clare yn y gegin! Roedd gan y plant lawer o gwestiynau i'w gofyn enlightened / Visiting Donna and Clare in the kitchen! The children had lots of questions to ask enlightened

Ras wy a llwy! / Egg and spoon race!

Helfa wyau Pasg! / Easter egg hunt!

Paratoi ein brechdanau yn barod ar gyfer y picnic / Preparing our sandwiches ready for the picnic

Diwrnod y llyfr/ World book day📚

Eisteddfod Ysgol 2023! 🎶🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Mynd Drot Drot

Still image for this video

Dau Gi Bach

Still image for this video

Mi welais Jac y Do

Still image for this video

🎨 Cystadleuaeth celf Dosbarth y Tonnau - Da iawn chi! / Reception class art competition - Well done to you all!🌟

Dydd Gwyl Dewi! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿🌼

Gemau rhif yn yr awyr agored / Outdoor number games

Ein taith gyntaf i'r parc! / Our first trip to the park!

Pori Drwy Stori (Gwanwyn 2023) Yr Arth a'i Llyfr Arbennig / Pori Drwy Stori (Spring 2023) The Bear and Her Book

Ar ôl ymweld â'r jyngl yn ystod y stori.. fe benderfynon ni greu ein smwddis jyngl ein hunain gan ddefnyddio mefus, bananas a dŵr! 

 

After visiting the jungle during the story.. we decided to create our very own jungle smoothies using strawberries, bananas and water! 

 

Ymarfer ein sgiliau symud a chydbwyso/ Practising our movement and balancing skills

Diwrnod Santes Dwynwenheart

Dydd Santes Dwynwen Hapus!

Still image for this video

Mwynhau dysgu am y Flwyddyn Newydd Tseineaidd! 🇨🇳 / We’ve enjoyed learning about the Chinese New Year celebrations! 🇨🇳