Home Page

6-15 Ionawr/January

Llythyr 11eg Ionawr / 11th January Letter

Amserlen Awgrymedig Bl2 / Year 2 Suggested Timetable

Helfa Adar! Bird watching!

Still image for this video
Bydd taflen i chi yn y ffeiliau wedi eu rhannu ar J2pdf. Mwynhewch! / There’ll be a worksheet for you to record your findings in the shared file on J2pdf. Enjoy!

Dewch i dynnu llun! Let’s draw a picture!

Still image for this video

Dewiswch wylio fideo a cwblhau taflen waith naill ai Cam 2 neu Cam 3 Tric a Chlic. Bydd y daflen yn y ffeiliau wedi eu rhannu ar J2pdf.

Choose to watch a video and complete a worksheet based on Cam 2 or Cam 3 Tric a Chlic. The worksheets will be in the shared file on J2pdf.

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 2 HUFEN, Sesiwn 2

Ymlaen nawr i'r ail sesiwn yng Ngham 2 Hufen!Cofiwch bydd angen darn o bapur a phesnil! :)

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 3 - oi oe ou

Cam 3 sesiwn 2 - Yr un sain, gwahanol sillafiad - oi, oe, ou Cofier fod yr ynganiad yn amrywio mewn gwahanol ardaloedd yng Nghymru.

Beth am ychydig o ddawnsio i gadw’n gynnes! What about a little dancing to keep warm in the cold weather?

Still image for this video

Ble mae’r robin goch? / Where is the robin?

Still image for this video

Arbrawf Iâ / Ice experiment

Still image for this video

Amser Stori / Story Time

Still image for this video

Cerdd ‘Y Robin Goch’ Poem

Still image for this video

Cerdd ‘Titw Tomos Las’ Poem

Still image for this video

Creu Gorsaf Bwydo Adar / Let’s Make a Bird Feeding Station

Still image for this video

Robin Goch

Dewch i arsylwi ar y robin goch.
This is "Robin" by The RSPB on Vimeo.

Y Robin Goch a'r Glaw

Y Robin Goch a'r Glaw: A BookTrust Cymru Weather Watch story for Pori Drwy Stori. Welsh language.

______________________________________________________________

Llythyr 6ed Ionawr / 6th January Letter

Y Tymhorau / The Seasons

Still image for this video

Helfa Natur y Gaeaf / A Winter Nature Hunt

Still image for this video
Bydd taflen i chi yn J2pdf i gofnodi beth welwch chi. Mwynhewch! / You will find a worksheet to record your findings in J2pdf. Enjoy!

Amser Stori (1) Story Time (1)

Still image for this video

Amser Stori (2) Story Time (2)

Still image for this video

Podlediadau Tric a Chlic, CAM 3 - ae ai au

Mae taflen i chi yn eich ffeil ar J2 pdf / There’s a worksheet for you in your file on J2pdf