Home Page

Caneuon Cyfarwydd / Familiar Songs

Caru Canu | Pen, Ysgwyddau, Coesau, Traed (Welsh Children's Song)

Pen, Ysgwyddau, Coesau, Traed - Geiriau Pen, ysgwyddau, coesau, traed, Coesau, traed. Pen, ysgwyddau, coesau, traed, Coesau, traed. Llygaid, clustiau, trwyn a cheg, Pen, ysgwyddau, coesau, traed, Coesau, traed! Pen, ysgwyddau, coesau, traed, Coesau, traed. Pen, ysgwyddau, coesau, traed, Coesau, traed. Llygaid, clustiau, trwyn a cheg, Pen, ysgwyddau, coesau, traed, Coesau, traed!

Caru Canu | Mynd Drot Drot (Welsh Children's Song)

Cân draddodiadol am fam yn mynd i'r farchnad i siopa. A traditional Welsh song about going shopping to the market.

Caru Canu | Mynd ar y Ceffyl (Welsh Children's Song)

Cân Cymraeg i blant am fynd ar geffyl. A Welsh children's song about riding a horse.

Caru Canu | Mr. Hapus Ydw i (Welsh Children's Song)

Caru Canu | 5 Crocodeil (Welsh Children's Song)

Cân sy'n ymarfer cyfri i bump. A song to practice counting to five.

Caru Canu | Clap Clap (Welsh Children's Song)

Cân hwyliog yn cyflwyno ystumiau amrywiol. A fun Welsh children's song introducing various gestures.

Caru Canu | Adeiladu Tŷ Bach (Welsh Children's Song)

Cân am adeiladu tŷ bach, yn gartref clud i lygoden fach. A Welsh children's song about building a house for a mouse.

Troi ein dwylo gan/by Do Re Mi

1, 2, 3 banana Dusty bluebells

Uploaded by CSC Cymraeg on 2014-04-30.