Home Page

Cyngor Ysgol / School Council

 Cyngor Ysgol 2023/24

Croeso i dudalen y cyngor ysgol. Ni sydd a'r swydd pwysig o sicrhau bod llais y plant yn cael ei clywed yn Ysgol Bryn y Môr. 

 

Rydym wedi ethol aelodau newydd i'r cyngor a wedi cynnal ein cyfarfod cyntaf.  Rydym wedi aethol cadeirydd, is- gadeirydd ac ysgrifennydd ac yn awyddus i ddatlbygu ein rôl yn ystod y flwyddyn. 

 

 

Gweledigaeth

Ein nod yw i sicrhau bod pob disgybl yn hapus ac yn ddiogel yn yr ysgol. Mae hyn yn digwydd wrth i ni wrando ar syniadau a barn pawb! Mae'r cyngor ysgol yn cydweithio fel tim i wella'r ysgol ac i greu y lle gorau posib. Byddwn yn cwrdd pob amser cinio Dydd Mawrth i drafod ein blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn.  

 

School Council 2023/24

 

Welcome to the school councils webpage. We have the very important responsibility of ensuring that pupil voice is heard in Ysgol Bryn y Môr!

 

We have held a vote to see who will be on the school council, nominated our chairperson, vice chair and secretary, and have held our first  meeting. The council members are very enthusiastic and have lots of ideas for the upcoming year.  

 

Visions

Our aim is to ensure that all pupils are happy and safe in our school.

The school council helps to do this by listening to everyone’s opinions and ideas. We work together as a team to help our school to be a better place. We discuss many ideas and see what’s best for the school. We meet every Tuesday during lunch time to discuss our targets for the year.