Home Page

Dosbarth y Crychydd - Mrs L Caswell

Pontio Blwyddyn 6 - Ysgol Gyfun Gwyr

Creu Melinau Gwynt / Creating Wind Turbines

Still image for this video

Eisteddfod Ysgol

Diwrnod gwych yn yr amgueddfa!/A fantastic day in the museum!

Gwyddoniaeth - ymchwilio i gysgodion / Science - investigating shadows

Ein Cardiau Nadolig/Our Christmas Cards

Gwaith Cartref Creu Lloches Anderson / Anderson Shelter Homework Task

Ffilmio Cyfweliad Faciwî / Filming an Evacuee Interview

Datrys Problem / Problem Solving

Heriau Annibynnol / Independent Challenges

Geirio Gwych - Rhannu Syniadau / Sharing Ideas for Writing