Home Page

Dysgu o adref / Learning from home

Beth am chwarae gemau cyn-ddarllen/ysgrifennu? Bydd y gweithgareddau yma yn helpu'ch plentyn datblygu sgiliau holl bwysig.

 • Darllen streon i'ch plentyn
 • Ail greu stori syml eich hyn (e.e. Nid hwna yw fy...)
 • Edrychwch am ysgrifen/rhifau o'ch cwmpas, gallwch chi torri a gludo rhai allan o gylchgrawn?
 • Chwarae gyda llythrennau magentic/foam
 • Trefnu lluniau; "yn gyntaf, nesaf, olaf"
 • Chwarae gemau; 'rwy'n gweld gyda fy llygaid bach i rhywbeth coch/mawr ayyb' neu ' rwy'n meddwl am anifail sy'n rhedeg yn gyflym / hoffi nofio / newid lliw' 
 • Gwneud marciau ar bapur, mewn paint, shaving cream, blawd ayyb. 
 • Ewch tu allan gyda brwsh a dwr, gwnewch marciau ar y llawr.
 • Defnyddiwch potel 'spray' gwag gyda dwr a clwtyn i lanhau'r ffenstri tu-fas?

 

 

What about playing some pre reading/writting games? These will all help your child develop essential skills.

 • Read to Your Child. 
 • Re-create a simple book (e.g.That's not my...)
 • Look at Environmental Print. Cut and glue some from magazines?
 • Play with Magnetic Letters/foam.
 • Practice Sequencing and ordering, "First, next, last".
 • Tell Stories About Pictures. 
 • Play games such as 'I spy (but with colours/size etc as clues rather than sounds' or the animal game "I'm thinking of an animal that can run really fast and has a mane/ waddles and likes to eat fish, etc".
 • Make marks on paper, with paint, in shaving foam, flour etc.
 • Go outside with a paint brush and water and make marks on the floor.
 • Stretch up high and see how high you can mark the fence with water?
 • Use empty spray bottles and clothes to clean the windows outside?