Home Page

Cefnogi'ch Plentyn yn y Cartref ~ Supporting your child at home

Symud Gyda Tedi - Sesiwn 1/ Session 1 (Pero)

Dyma'r sesiwn gyntaf o sesiynau 10 munud Symud Gyda Tedi. Yr wythnos hon mae'r sesiwn wedi'i seilio ar stori Pero o apiau Magi Ann ac yn cynnwys ychydig o ioga.

Gyda'r plant adre' - beth am gael bach o hwyl a sbri trwy lawrlwytho ein apiau 'Caneuon Cŵl' AM DDIM! Ewch i'r siop apiau ar eich dyfais. 60 o ganeuon, rhigymau, ac alawon traddodiadol mewn steil carioci i gadw'r plant yn hapus! Mwynhewch! Peniarth.cymru / With the kids at home - why not have some fun by downloading our FREE 'Caneuon Cŵl' apps! Go to the app store on your device. 60 traditional karaoke style songs, rhymes and tunes to keep the kids happy! Enjoy! Peniarth.cymru
Picture 1
Picture 2