Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 - Miss K Griffiths

Croeso i Flwyddyn 3 😀

Dosbarth Miss Griffiths

Picture 1

Ymarfer Corff / PE 🏃🏾‍♂️🏃🏻‍♀️💃🏻

Hanner tymor cyntaf - Gymnasteg - Dydd Iau (prynhawn)

                                     Dawns - Dydd Iau ( bore)

Plis cofiwch eich gwisg! 

 

First Half term - Gymnastics - Every Thursday (afternoon)

                            Dance - Thursday (morning)

Please remember your PE kit!

Ein wythnos cyntaf yn yr Iau / Our first week in the Junior department

Ein thema: Mae'n Wlad i mi...

 

Our Theme: My Country...

Gwaith Cartref /Homework

Cofiwch ddewis o leiaf 6 thasg o'r dewislen gwaith cartref a'u dychwelyd yn eich plygell (os yn briodol) erbyn Hydref 25ain. Os ydych wedi cyflawni'ch gwaith ar Hwb neu yn ddigidol gallwch eu argraffu neu ebostiwch i'ch athrawes!smiley

 

Choose at least 6 tasks from the homework menu, complete and return all in your homework folder (if applicable) by 25th October. If you have chosen to complete a task on Hwb or in digital format you can choose to either print it out or possibly email it to your teacher!smiley

"Ar lan y mor" - Ar gyfer tasg llawysgrifen/ To use for the handwriting task

"Ar lan y mor" - Ar gyfer tasg llawysgrifen/ To use for the handwriting task 1

Gweithdy XL Wales - creu cylched syml a goleudy allan o KNex🌊

XL Wales workshop - we made simple circuits and created lighthouses out of KNex 👌🏻

Adrodd hanes Jac Abertawe

Still image for this video
Gwaith annibynnol

Gwaith animeiddio Charlie ac Alfie - bad achub yr RNLI / Animation work on RNLI lifeboat rescue

Still image for this video
Gwaith annibynnol

Gweithgareddau diweddar / Recent activities & challenges

Gwaith digidol annibynnol / Digital independent work - Iolo MS

Still image for this video

Ap Toontastic gan Thom

Still image for this video

Ymchwilio i ddeunyddiau ar gyfer creu goleudy / Researching junk materials in order to create a lighthouse

Ymarfer patrymau iaith / Practising correct language patterns orally

Still image for this video

Grwp pice ar y maen

Still image for this video

Grwp y ddraig goch

Still image for this video

Grwp Bryn y Mor

Still image for this video

Grwp Gareth Bale

Still image for this video

Grwp y genhinen pedr

Still image for this video

Grwp yr elyrch

Still image for this video