Home Page

Blwyddyn 3/Year 3 - Miss K Griffiths

Croeso i Flwyddyn 3 😀

Dosbarth Miss Griffiths

Picture 1

Ymarfer Corff / PE 🏃🏾‍♂️🏃🏻‍♀️💃🏻

Hanner tymor cyntaf - Gymnasteg - Dydd Iau (prynhawn)

                                     Dawns - Dydd Iau ( bore)

Ar ôl hanner tymor - Chwaraeon - Dydd Iau

Plis cofiwch eich gwisg! 

 

First Half term - Gymnastics - Every Thursday (afternoon)

                            Dance - Thursday (morning)

Second half term - Games - Thursday 

Please remember your PE kit!

Ein wythnos cyntaf yn yr Iau / Our first week in the Junior department

Ein thema: Mae'n Wlad i mi...

 

Our Theme: My Country...

Gwaith Cartref /Homework

Cofiwch ddewis o leiaf 3 tasg o'r dewislen gwaith cartref a'u dychwelyd yn eich plygell (os yn briodol) erbyn Rhagfyr 20fed. Os ydych wedi cyflawni'ch gwaith ar Hwb neu yn ddigidol gallwch eu argraffu neu ebostiwch i'ch athrawes!smiley

 

Choose at least 3 tasks from the homework menu, complete and return all in your homework folder (if applicable) by 20th December. If you have chosen to complete a task on Hwb or in digital format you can choose to either print it out or possibly email it to your teacher!smiley

Dyma'r fwydlen gwaith cartref ar gyfer yr ail hanner tymor 2019/ Second half term homework menu 2019

Gweithdy XL Wales - creu cylched syml a goleudy allan o KNex🌊

XL Wales workshop - we made simple circuits and created lighthouses out of KNex 👌🏻

Adrodd hanes Jac Abertawe

Still image for this video
Gwaith annibynnol

Gwaith animeiddio Charlie ac Alfie - bad achub yr RNLI / Animation work on RNLI lifeboat rescue

Still image for this video
Gwaith annibynnol

Gweithgareddau diweddar / Recent activities & challenges

Gwaith digidol annibynnol / Digital independent work - Iolo MS

Still image for this video

Ap Toontastic gan Thom

Still image for this video

Ymchwilio i ddeunyddiau ar gyfer creu goleudy / Researching junk materials in order to create a lighthouse

Ymarfer patrymau iaith / Practising correct language patterns orally

Still image for this video

Grwp pice ar y maen

Still image for this video

Grwp y ddraig goch

Still image for this video

Grwp Bryn y Mor

Still image for this video

Grwp Gareth Bale

Still image for this video

Grwp y genhinen pedr

Still image for this video

Grwp yr elyrch

Still image for this video

Goleudai 3D - Gwaith Dylunio a Thechnoleg / Our 3D lighthouses - Design & Technology

Pa ddeunyddiau sy’n amsugno dŵr? Ymchwilio yn ymarferol..... Which materials absorb water? Let’s experiment!

Dyma rhai o ein campweithiau celf a wnaethom fel tasg gwaith cartref / Here are some of our masterpieces that we chose to complete as part of the homework menu

Dyma rhai o ein campweithiau celf a wnaethom fel tasg gwaith cartref / Here are some of our masterpieces that we chose to complete as part of the homework menu 1

Byw bywyd yn yr Oes Haearn yng Nghastell Henllys - dysgu am waith y gôf, creu blawd a choginio bara, adeiladu tŷ crwn a dysgu sut i ymddwyn fel rhyfelwyr Celtaidd! 

We went back to the Iron age yesterday at Castell Henllys where we learnt about life as a Celt! 

Creu tân gwyllt mewn jar - arbrawf wyddonol - Fireworks in a jar 😀💥🎇

Ein dyluniadau Celtaidd / Our Celtic designs

Patrwm Celtaidd

Still image for this video
Gan Jonah

Amlieithrwydd / Multilingualism 🇧🇪🇧🇬🇨🇿🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Plant mewn angen 2019

Plant mewn angen 2019 1

Gwaith Creadigol / Our Creative pieces

Adrodd chwedl Gelert

Still image for this video
Gan Grace

Stori Gelert

Still image for this video
Gan Charlie

Ein corrachod ar gyfer y Ffair Nadolig / Our elves ready to sell in the Christmas fete 🎄

Gwaith y Celtiaid 

Gan William

Still image for this video

Gan Grace

Still image for this video
Picture 1

Y Celtiaid gan Bronwen, Ava a Michele

Y Celtiaid gan Islay a Gwennan

Still image for this video

Gan Isaac a Iolo M

Gan Isaac a Iolo M 1

Y Celtiaid gan Thomas

Still image for this video

Gan Ruben

Gan Ruben 1

Gan Iolo MS

Gan Iolo MS 1

Gan Poppie a Safia

Still image for this video

Gan Hedd

Gan Hedd 1

Gan Evan

Gan Evan 1

Gan Seren

Still image for this video

Gan Jonah

Still image for this video

Y Celtiaid gan Thom

Pantolig 2019

Pantolig 2019 1
Pantolig 2019 2
Pantolig 2019 3
Pantolig 2019 4
Pantolig 2019 5

Da iawn blant am eich ymdrechion arbennig o ran eich gwaith cartref creadigol / Well done children for your fantastic creative homework pieces! ✅✅

Parti Nadolig 2019 / It’s Chriiiiiiiiistmas! 🎄🎄

E255EFAE-ED99-4AFD-9D05-363B45216FC5.MOV

Still image for this video

BDE61E48-D413-4B2F-9810-413A9D8F41B1.MOV

Still image for this video

357D213B-6F4C-42A5-9206-27D9E6D57A73.MOV

Still image for this video

D36B2A64-7122-4B00-B179-5037BCBD9989.MOV

Still image for this video

E71C9227-B9FC-4845-B08C-7B22696352D0.MOV

Still image for this video

AC83DC13-3692-4117-9AFA-40B41487C9E1.MOV

Still image for this video

Ffarwel Mrs James - ymddeoliad hapus! Farewell to Mrs James - happy retirement!

Diolch o galon i’r plant a’r rhieni am eich cefnogaeth a’ch rhoddion caredig wrth i mi gychwyn fy nghyfnod mamolaeth - rwy wir yn ddiolchgar. Mae wedi bod yn bleser addysgu’r dosbarth am dymor a gobeithio y bydd pawb yn parhau i weithio’n galed yn y flwyddyn newydd. Pob lwc blant 🤓

 

A big thank you to my pupils and parents for your support and for the lovely gifts as i commence my maternity leave. It has been a pleasure to teach the class for a term & i hope everyone will continue to work and play  hard in the new year. 

Miss Griffiths🤰

Picture 1
Picture 2