Home Page

Blwyddyn 3 & 4 / Year 3 & 4 – Mr A Morgan

Dr Betsan Rolles yn ein dysgu ni am organau'r corff!

Ein dosbarth yn mwynhau yn y Caffi 360!

Sesiwn ffitrwydd gyda Lee Trundle!

Thema Newydd - Esgyrn, Gwaed a Darnau Gwaedlyd

New Topic- Blood, Bones and Gory Bits

Helo a blwyddyn newydd dda i chi gyd!

 

Mae gennym thema gyffrous dros ben y tymor hwn, sef Dilunwyr Dillad Chwaraeon.

Dewch nôl i'r dudalen yma yn hwyrach yn yr wythnos i weld lluniau!

 

Hello and happy new year to you all!

 

We have a very exciting theme this half term which is Sportswear Designers. 

 

Remember to visit our page later in the week to see some photos!

 

Gwaith Celf yr Urdd (Gwaith cartref hanner tymor) Urdd Art Work Competition (Half term homework)

Thema Newydd - Cynllunwyr Dillad Chwaraeon

 

Mae gan y prosiect yma ffocws Dylunio a Thechnoleg. Bydd y plant yn dysgu am briodeweddau amryiwaeth o ddeunyddiau. Wrth wraidd y prosiect bydd plant yn dysgu am iaith hysbysebion a byddwn yn cael y cyfle i ysgrifennu a perfformio. Yn ychwanegol i hyn bydd plant yn cael y cyfle i ddatblygu geirfa gwyddonol a chynllunio a chynnal ymchwiliadau. 

 

Yn y prosiect yma bydd plant yn:

  • Dysgu am amrywiaeth o ddeunyddiau a'u priodweddau
  • Pa deunyddiau sydd yn ynysyddion da 
  • Pa deunyddiau sy'n wrth ddŵr
  • Dysgu am bwysigrwydd cadw'n heini
  • Sut i ddefnyddio nodweddion hysbysebion
  • Sut i ysgrifennu hysbyseb i hysbysebu eu cynnyrch gan ddefnyddio TGCh

 

New Topic - Sportswear Designers

This project has a design and technology focus and teaches children about the properties of a range of materials and how these are used in manufacturing sportswear and equipment.

At the heart of this 
project children will learn how to use the language of advertising to create a range of written and spoken advertisements. In addition they will develop the use of scientific vocabulary to write and record investigations.


In this project the children will learn:
 
• About a range of different materials and their properties;
• Which materials are good insulators and conductors of heat;
• Which materials are waterproof;

• About the importance of physical exercise to good health;

• How to use the features of adverts;
• How to write an advert to advertise their own product using a range of ICT and multimedia resources.

Ffaith Rhifedd yr Wythnos - 19.10.14

 

Mae 1000 gram yn gwneud cilogram

Mae 1000 mililitr yn gwneud 1 litr

 

1000g = 1kg

1000ml = 1L

 

 

Ffaith Rhifedd yr Wythnos - 06.10.14

 

Mae 10 milimedr yn gnweud 1 centimedr

Mae 100 centimedr yn gwneud 1 medr

Mae 1000 medr yn gwneud 1 cilomedr

 

10mm = 1cm

100cm = 1m

1000m = 1km

 

 

 

Castell Ystumllwynarth

 

Helo a chroeso i dudalen ein dosbarth ni!

 

Mae gennym thema gyffrous dros ben y tymor hwn, sef Cestyll a Dreigiau.

Fe fydd yr wythnos hon yn un brysur iawn. Bydd yr awdur Peter J Murray yn dod mewn i siarad â phlant yr iau ar fore dydd Llun.  

Fe fyddwn yn mynd ar ymewliad i Gastell Ystumllwynarth. (Bl.4 ar fore dydd Mawrth a Bl.3 ar fore dydd Mercher)

Fe fydd XL Wales yn dod i'n dosbarth i wneud cestyll allan o knex.

Dewch nôl i'r dudalen yma yn hwyrach yn yr wythnos i weld lluniau!

 

Hello and welcome to our class page!

We have a very exciting theme this half term which is Castles and Dragons.

This week will be very busy. The author Peter J Murray will be visiting our school on Monday morning.

We will be visiting Oystermouth Castle. (Year 4 on Tuesday morning and year 3 on Wednesday morning)

XL Wales will be coming to our classroom on Friday to build castles out of knex.

Remember to visit our page later in the week to see some photos!

 

  

 

Ffaith Rhifedd yr Wythnos - 8/9/14

Mae adio a thynnu yn gwrthdroi ei gilydd. Rydych chi'n cael 4 sym am bris 1!

Addition and subtraction are the inverse of one another. You get 4 sums for the price of 1!

e.e. 3 + 34 = 37

wedyn 34 + 3 = 37, 37 - 3 = 34 a 37 - 34 = 3

Idiom yr Wythnos

Gwneud eich gorau glas!

Mae hwn yn golygu y gorau sy'n bosib i chi wneud. Mae'n bwysig i bawb wneud ei orau glas - mae'r ymdrech yn bwysicach na'r canlyniad.