Home Page

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) / Additional Learning Needs (ALN)

Anhwylder Sbectrwm Awtistiaeth (ASA)

Autism Spectrum Disorder (ASD)

Achrediaeth

Accreditation

yes 

Rydyn ni wedi cwblhau'r rhaglen 'Dysgu am Awtistiaeth'! We have completed the 'Learning about Autism' programme!

Rydyn ni'n ysgol ELSA!/ We're an ELSA school!

Sut mae Anghenion Dysgu Ychwanegol yn newid

How Additional Learning Needs is changing

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd?

I wylio'r ffilm hwn yn Saesneg - ewch i https://youtu.be/00gHqzWowPghttps://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cyflwyniad

Additional Learning Needs in Wales - what's happening?

To see this film in Welsh - go to https://www.youtube.com/watch?v=jtmk2lwpFsQ&list=PLTZvaU9CIF5uvYFlb7d-1dUErSMTpg9l3&index=3&t=9shttps://gov.wales/additiona...