Home Page

Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) / Additional Learning Needs (ALN)

Sut mae Anghenion Dysgu Ychwanegol yn newid

How Additional Learning Needs is changing

Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghymru - beth sy'n digwydd?

I wylio'r ffilm hwn yn Saesneg - ewch i https://youtu.be/00gHqzWowPghttps://llyw.cymru/rhaglen-trawsnewid-system-anghenion-dysgu-ychwanegol-cyflwyniad

Additional Learning Needs in Wales - what's happening?

To see this film in Welsh - go to https://www.youtube.com/watch?v=jtmk2lwpFsQ&list=PLTZvaU9CIF5uvYFlb7d-1dUErSMTpg9l3&index=3&t=9shttps://gov.wales/additiona...