Home Page

Partneriaid yr ysgol / School partners

Mae pob ysgol gymunedol yn dibynnu ar haelioni a chymorth busnesau ac unigolion lleol o fewn y gymuned, a dydy Ysgol Gymraeg Bryn y Môr ddim yn wahanol. Hoffwn ddiolch i'r canlynol am eu cymorth parhaus: / All community schools rely on the support and generosity of local businesses and individuals within the local community, and Ysgol Gymraeg Bryn y Môr is no different. We would like to thank the following for their continued support:  

Sainsburys Sgeti, ac yn arbennig y rheolwr, Mr John Crotty. / Sketty Sainsburys, and in particular, its manager, Mr John Crotty.

Neil & Katie Griffiths - Let's Go Travel, Fforestfach.
James & Leanne Gwyther - J&S Products, Sgeti / Sketty.
Mr Ray Nash - Nash Sports, Sgeti / Sketty.
Co-op Brynmill, Bryn Road, Brynmill, Swansea, SA2 0AU
Swansea Football Club 
Tesco, Uplands.