Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1 / Reception & Year 1 - Miss K Griffiths

Croeso i Awstralia!

Dosbarth Miss Griffiths, Ms Malpass a Mrs Jelf.

Derbyn a Blwyddyn 1

Dilynwch y dosbarth/ Follow our class on Twitter ๐Ÿ‘๐Ÿผ๐Ÿ˜ƒ @YGGBYMKGriffith ๐Ÿ“ฑ๐Ÿ’ป

Diwrnodau Ymarfer Corff / Physical Development lessons:

Dydd Mercher a Dydd Gwener / Wednesday and Friday ๐Ÿƒ๐Ÿป‍โ™€๏ธ๐Ÿƒ๐Ÿป

Tymor yr Haf (ii) โ˜€๏ธ

Thema olaf y flwyddyn yw..... 

Bownsio...

Summer term (ii) โ˜€๏ธ

The final theme of the year is.... 

Bounce! 

Bore braf yn y parc / Lovely morning in the parkโ˜€๏ธ๐ŸŒˆ๐ŸŒธ

Penblwydd hapus Cyw / Happy Birthday Cyw ๐ŸŽˆ๐ŸŽ

Hwyl fawr Miss Lloyd, diolch am addysgu ni ๐Ÿ‘ฉ๐Ÿปโ€๐ŸŽ“Farewll to Miss Lloyd, thank you for teaching us lots of interesting things

Bowns bowns ar y castell sboncio!

Mabolgampau 2018 Sports day ๐Ÿƒ๐Ÿปโ€โ™€๏ธ๐Ÿƒ๐Ÿพโ€โ™‚๏ธ

Gweithgareddau diweddar / Recent activities ๐Ÿค—

Dewch a'ch peli i'r ysgol os hoffech ๐Ÿ‘๐Ÿป

Bring anything that bounces to school if you wish ๐Ÿ‘๐Ÿป

โšฝ๏ธ๐Ÿ€๐Ÿˆโšพ๏ธ๐ŸŽพ๐Ÿ๐Ÿ‰๐ŸŽฑ๐Ÿ“๐Ÿ

Datblygu sgiliau pรชl / Developing our ball skills โšฝ๏ธ๐Ÿ€๐Ÿˆ๐ŸŽพ

Tymor yr Haf / Summer term (i) 

Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw

Brwydr y Deinosoriaid 

Our theme for the first half of the term is

Battle of the Dinosaurs! 

 

Ein deinosoriaid allan o adnoddau jync / Our dinosaurs made out of junk materials

Creu deinosoriaid gydaโ€™n cyrff / Creating dinosaurs with our bodies

Amrywiaeth o waith yr wythnos / A variety of our work this week โœ”๏ธ

Chwilio am ddeinosoriaid yn yr ardd / Searching for dinosaurs in the outdoors ๐Ÿฆ–

Datrys problem heddiw / Problem solving today ๐Ÿ’ซโ“

Mathemateg di-ri / Marvellous Maths 1๏ธโƒฃ2๏ธโƒฃ3๏ธโƒฃ4๏ธโƒฃ5๏ธโƒฃ6๏ธโƒฃ7๏ธโƒฃ8๏ธโƒฃ9๏ธโƒฃ๐Ÿ”Ÿ

Diplodocws!

Hwyl fawr i Iolo a phob lwc yn dy ysgol newydd ๐Ÿ‘๐Ÿป 

Farewell to Iolo and the best of luck in your new school ๐Ÿ˜บ

Labelu corff y deinosor / Labelling parts of the dinosaurโ€™s body

โ˜€๏ธโ˜€๏ธ

Chwilio am ffosiliaid / Fossil hunting

Dechrau ein thema newydd ๐Ÿฆ•๐Ÿฆ–

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw..

Baw, Annibendod a Chymysgeddau

Hanner tymor brwnt amdani!

 

Our theme for the next half term is..

Muck, Mess and Mixtures

A messy time ahead!

 

Dathluโ€™r Pasg ๐ŸŒผ๐ŸซEaster fun

Barod? Ewch i chwilio am wyau Pasg! Ready, steady , find the Easter eggs!

Still image for this video

Ffarwel emosiynol i Mr Jones heddiw! Beth wnewn ni hebddot?! Pob lwc i ti yn dy swydd newydd fel heddwas ๐Ÿš”๐Ÿ‘ฎ‍โ™‚๏ธ.

An emotional farewell to Mr Jones today! What will we do without you?! Good luck in your new post as a Police Officer ๐Ÿ‘ฎ‍โ™‚๏ธ๐Ÿš”

Hwyl fawr Mr Jones ๐Ÿ˜ฐ๐Ÿ˜ฅ

Still image for this video

Diwrnod hyfryd yn yr Ardd Fotaneg / A lovely day was had by all at the National Botanical Garden ๐ŸŒฟ๐Ÿ‚๐ŸŒท๐ŸŒบ๐ŸŒธ๐ŸŒผ๐ŸŒป

Diwrnod Anniben! Messy play day ๐Ÿ‘๐Ÿป

...a rhagor o gymysgu a llanast! ...yet more mixing and mess ! ๐Ÿคช๐Ÿค“

Adeiladwyr arbennig! Persimmon homes - eat your heart out! โ›‘๐Ÿ—๐Ÿ 

Diwrnod y llyfr / Book day 2018

Cymysgu a chymysgu! Marvellous mixtures!

Ein cornel chwarae newydd yw Safle Adeiladu Awstralia! Os oes gennych unrhyw adnoddau a fydd o gymorth byddwn yn ddiolchgar iawn i'w derbyn. Diolch o galon.

Our new role play corner is to be a Building site. If you have any resources which might be of use we would be very grateful to receive them until the end of the theme.

Diolch.

Arbrofi gyda dลตr a iâ yr wythnos hon!

Experimenting with water and ice!

Plant y Derbyn yn dysgu termau Gwyddonol 

Reception pupils practising scientific terms ๐Ÿ‘๐Ÿผ

Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen ๐Ÿ’œ๐Ÿ’›๐Ÿ’™๐Ÿ’š

Rhagor o sblasio heddiwโ˜‚๏ธโ˜”๏ธ

Gan fod diffyg pyllau dลตr yn yr ysgol heddiw bu rhaid creu rhai ein hunain! ๐Ÿ’ง๐Ÿ’ฆโ˜”๏ธ

Due to a lack of puddles on the school grounds we decided to create our own! โ˜”๏ธ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ’ง๐Ÿ’ง

Pitran Patran yn y pwll/ Pitter Patter in the puddle! ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ’ง๐Ÿ’ง

Still image for this video

trim.509C063B-043C-4563-878B-A6779235753F.MOV

Still image for this video

trim.0AE2006A-2B6E-493B-828A-19C0501D4E03.MOV

Still image for this video

trim.D0B40B7E-C8FD-4E8E-9049-85DDAF741714.MOV

Still image for this video

Dลตr, dลตr a mwy o ddลตr! ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ’ฆ๐Ÿ’ง๐Ÿ’ง๐Ÿ’ง

Blwyddyn newydd dda / Happy new year ๐ŸŽŠ๐ŸŽŠ

Tymor y Gwanwyn 2018 

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw:

 

Pitran, patran yn y pyllau 

โ˜”๏ธ๐ŸŒง๐Ÿ’ง

Cofiwch ddod a'ch esgidiau glaw!

 

Spring term 2018

Our theme for the first half term is:

Pitter, patter in the puddles

โ˜”๏ธ๐ŸŒง๐Ÿ’ง

Don't forget your wellies!

Ein thema newydd am yr hanner tymor nesaf yw... Pan af i gysgu ๐Ÿ˜ด๐Ÿ˜ด

Our theme for the next half term is....

While i sleep...... ๐Ÿ˜ด๐Ÿ˜ด

( and of course Christmas!๐ŸŽAc wrth gwrs Y Nadolig!๐ŸŽ)

 

Dawnsio disgo ๐Ÿ’ƒ๐Ÿฟ๐Ÿ‘ฏ

Still image for this video

Disco dancing ๐Ÿ’ƒ๐Ÿฟ

Still image for this video

Dawnsio hyfryd

Still image for this video

๐Ÿ’ƒ๐Ÿฟ

Still image for this video

Cer amdani Will! Go William!

Still image for this video

Ho ho ho! ๐ŸŽ…๐Ÿป

Still image for this video

Nadolig Llawen!

Still image for this video

Nadolig Llawen eto!

Still image for this video

Efelychu gwaith Van Gogh - Noson Serennog / Emulating Van Gogh Starry Night

Os oes gennych unrhyw adnoddau ar gyfer y thema neu i gornel chwarae Y Gofod mae croeso i chi ddod a hwy i'r dosbarth tan ddiwedd y thema.

If you have any resources related to the theme or for our exciting Space role play corner please bring them to the class. Diolch! ๐Ÿ‘๐Ÿผ

Ein syniadau i ddatblygu yn ystod y thema/ Our ideas to develop during the theme:

Celf yn y tywyllwch/ Art in the dark

Diwrnod sliperi ar gyfer elusen Shelter Cymru / Slipper day to raise funds for Shelter Cymru

Creu cebabs ffrwythau a smwddis mefus i ddathlu wythnos iach / Fruit kebabs and strawberry smoothies for Healthy week ๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“๐Ÿ“

Ein hoff deganau/ llyfrau Our favourite toys/ books

Diwrnod pyjamas Plant mewn angen 2017 Children in need pyjama day

Abrofi yn y Gofod / Space explorers! ๐Ÿ’ซโ˜„๏ธ๐Ÿš€

Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw...

Pawennau, Crafangau a wisgers! ๐Ÿฑ๐Ÿฏ๐Ÿฆ

Perrrrrrrrrrffaith!

 

Our theme for the first half term is....

Paws, claws and whiskers! ๐Ÿฑ๐Ÿฏ๐Ÿฆ

Perrrrrrrrrfect! 

 

Rydym yn dwlu ar ein cegin fwd newydd / We โค๏ธ our new mud kitchen!

Braf oedd clywed plant y Derbyn yn canu yn ystod yr her rhigwm Pori drwy Stori bore ma! 

Some lovely singing by the Reception pupils during our Nursey rhyme concert this morning!๐ŸŽค๐ŸŽง๐ŸŽผ

trim.526C1296-F4FD-41D6-AE80-57A6062E259C.MOV

Still image for this video

trim.BAAF91E0-F0EF-4F56-B8C6-137284852996.MOV

Still image for this video

Beth yr ydym wedi dysgu am deigrod? What have we learnt about tigers?

Still image for this video

trim.873BB6C5-59E6-448F-B3FD-F5480361DD0B.MOV

Still image for this video

trim.493E1605-D4AE-4362-8205-D648F5BE9021.MOV

Still image for this video

trim.4669347F-FF02-40A6-8D4C-F834D818613B.MOV

Still image for this video

trim.E6022EBA-D75C-4E2A-ACB8-3A2C27392F58.MOV

Still image for this video

trim.2DF599D6-0203-4EDB-B92D-7BAADE4BE4DA.MOV

Still image for this video

trim.97715842-A90A-43B7-BC8C-8B0A54632CB8.MOV

Still image for this video

Arbrofi gyda'r siapiau / Shape tastic! ๐Ÿ”ตโ—ผ๏ธ๐Ÿ”บ

Diwrnod cathod / Cat day

Da iawn i'r plant a'r rhieni am fod mor greadigol gyda'r gwisgoedd! Roeddent yn wych!

Well done to the pupils and parents for some very creative catcostumes! ๐Ÿ‘๐Ÿป๐Ÿ‘๐Ÿป

Pan ddaeth Maisie y gath i' n gweld.... When Maisie the cat came to visit....

Mae Cwtsh Clyd y Cathod ar agor yn swyddogol! Gofal o'r safon uchaf ar gyfer cathod o bob math! ๐Ÿฑ๐Ÿฑ๐Ÿฑ Galwch mewn am ragor o wybodaeth ๐Ÿ‘๐Ÿผ๐Ÿ‘๐Ÿผ

Our Cute Cats Corner is officially open! 

High quality care for all sorts of cats! Contact our friendly staff for further information! ๐Ÿ‘๐Ÿผ

Edrychwch ar ein cathod ni!

Look at the cats we made! ๐Ÿฑ

Ymgartrefu yn ein dosbarth newydd ๐Ÿ‘ซ๐Ÿ˜ธ

Settling into our new class ๐Ÿ‘ญ๐Ÿ‘ฌ