Home Page

Derbyn & Blwyddyn 1 / Reception & Year 1 - Miss K Griffiths

Croeso i Awstralia!

Dosbarth Miss Griffiths, Ms Malpass a Mrs Jelf.

Picture 1

Derbyn a Blwyddyn 1

Dilynwch y dosbarth/ Follow our class on Twitter 👍🏼😃 @YGGBYMKGriffith 📱💻

Diwrnodau Ymarfer Corff / Physical Development lessons:

Dydd Mercher a Dydd Gwener / Wednesday and Friday 🏃🏻‍♀️🏃🏻

Tymor yr Haf (ii) ☀️

Thema olaf y flwyddyn yw..... 

Bownsio...

Picture 1

Summer term (ii) ☀️

The final theme of the year is.... 

Bounce! 

Bore braf yn y parc / Lovely morning in the park☀️🌈🌸

Penblwydd hapus Cyw / Happy Birthday Cyw 🎈🎁

Hwyl fawr Miss Lloyd, diolch am addysgu ni 👩🏻‍🎓Farewll to Miss Lloyd, thank you for teaching us lots of interesting things

Hwyl fawr Miss Lloyd, diolch am addysgu ni 👩🏻‍🎓Farewll to Miss Lloyd, thank you for teaching us lots of interesting things 1
Hwyl fawr Miss Lloyd, diolch am addysgu ni 👩🏻‍🎓Farewll to Miss Lloyd, thank you for teaching us lots of interesting things 2
Hwyl fawr Miss Lloyd, diolch am addysgu ni 👩🏻‍🎓Farewll to Miss Lloyd, thank you for teaching us lots of interesting things 3

Bowns bowns ar y castell sboncio!

Bowns bowns ar y castell sboncio!  1
Bowns bowns ar y castell sboncio!  2
Picture 1

Gweithgareddau diweddar / Recent activities 🤗

Dewch a'ch peli i'r ysgol os hoffech 👍🏻

Bring anything that bounces to school if you wish 👍🏻

⚽️🏀🏈⚾️🎾🏐🏉🎱🏓🏏

Datblygu sgiliau pêl / Developing our ball skills ⚽️🏀🏈🎾

Tymor yr Haf / Summer term (i) 

Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw

Brwydr y Deinosoriaid 

Our theme for the first half of the term is

Battle of the Dinosaurs! 

 

Picture 1

Ein deinosoriaid allan o adnoddau jync / Our dinosaurs made out of junk materials

Creu deinosoriaid gyda’n cyrff / Creating dinosaurs with our bodies

Creu deinosoriaid gyda’n cyrff / Creating dinosaurs with our bodies  1

Amrywiaeth o waith yr wythnos / A variety of our work this week ✔️

Chwilio am ddeinosoriaid yn yr ardd / Searching for dinosaurs in the outdoors 🦖

Datrys problem heddiw / Problem solving today 💫❓

Mathemateg di-ri / Marvellous Maths 1️⃣2️⃣3️⃣4️⃣5️⃣6️⃣7️⃣8️⃣9️⃣🔟

Diplodocws!

Diplodocws!  1
Diplodocws!  2
Diplodocws!  3

Hwyl fawr i Iolo a phob lwc yn dy ysgol newydd 👍🏻 

Farewell to Iolo and the best of luck in your new school 😺

Picture 1

Labelu corff y deinosor / Labelling parts of the dinosaur’s body

☀️☀️

☀️☀️ 1

Chwilio am ffosiliaid / Fossil hunting

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw..

Baw, Annibendod a Chymysgeddau

Hanner tymor brwnt amdani!

 

Our theme for the next half term is..

Muck, Mess and Mixtures

A messy time ahead!

 

Barod? Ewch i chwilio am wyau Pasg! Ready, steady , find the Easter eggs!

Still image for this video

Ffarwel emosiynol i Mr Jones heddiw! Beth wnewn ni hebddot?! Pob lwc i ti yn dy swydd newydd fel heddwas 🚔👮‍♂️.

An emotional farewell to Mr Jones today! What will we do without you?! Good luck in your new post as a Police Officer 👮‍♂️🚔

Hwyl fawr Mr Jones 😰😥

Still image for this video

Diwrnod hyfryd yn yr Ardd Fotaneg / A lovely day was had by all at the National Botanical Garden 🌿🍂🌷🌺🌸🌼🌻

Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻

Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻 1
Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻 2
Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻 3
Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻 4
Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻 5
Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻 6
Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻 7
Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻 8
Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻 9
Diwrnod Anniben! Messy play day 👏🏻 10

…a rhagor o gymysgu a llanast! …yet more mixing and mess ! 🤪🤓

Adeiladwyr arbennig! Persimmon homes - eat your heart out! ⛑🏗🏠

Diwrnod y llyfr / Book day 2018

Cymysgu a chymysgu! Marvellous mixtures!

Ein cornel chwarae newydd yw Safle Adeiladu Awstralia! Os oes gennych unrhyw adnoddau a fydd o gymorth byddwn yn ddiolchgar iawn i'w derbyn. Diolch o galon.

Our new role play corner is to be a Building site. If you have any resources which might be of use we would be very grateful to receive them until the end of the theme.

Diolch.

Arbrofi gyda dŵr a iâ yr wythnos hon!

Experimenting with water and ice!

Plant y Derbyn yn dysgu termau Gwyddonol 

Reception pupils practising scientific terms 👍🏼

Dathlu Diwrnod Santes Dwynwen 💜💛💙💚

Rhagor o sblasio heddiw☂️☔️

Gan fod diffyg pyllau dŵr yn yr ysgol heddiw bu rhaid creu rhai ein hunain! 💧💦☔️

Due to a lack of puddles on the school grounds we decided to create our own! ☔️💦💧💧

Pitran Patran yn y pwll/ Pitter Patter in the puddle! 💦💦💧💧

Still image for this video

trim.509C063B-043C-4563-878B-A6779235753F.MOV

Still image for this video

trim.0AE2006A-2B6E-493B-828A-19C0501D4E03.MOV

Still image for this video

trim.D0B40B7E-C8FD-4E8E-9049-85DDAF741714.MOV

Still image for this video

Dŵr, dŵr a mwy o ddŵr! 💦💦💦💧💧💧

Dŵr, dŵr a mwy o ddŵr! 💦💦💦💧💧💧 1
Dŵr, dŵr a mwy o ddŵr! 💦💦💦💧💧💧 2
Dŵr, dŵr a mwy o ddŵr! 💦💦💦💧💧💧 3
Dŵr, dŵr a mwy o ddŵr! 💦💦💦💧💧💧 4
Dŵr, dŵr a mwy o ddŵr! 💦💦💦💧💧💧 5
Dŵr, dŵr a mwy o ddŵr! 💦💦💦💧💧💧 6
Blwyddyn newydd dda / Happy new year 🎊🎊

Tymor y Gwanwyn 2018 

Ein thema am yr hanner tymor i ddilyn yw:

 

Pitran, patran yn y pyllau 

☔️🌧💧

Cofiwch ddod a'ch esgidiau glaw!

 

Spring term 2018

Our theme for the first half term is:

Pitter, patter in the puddles

☔️🌧💧

Don't forget your wellies!

Picture 1

Ein thema newydd am yr hanner tymor nesaf yw... Pan af i gysgu 😴😴

Our theme for the next half term is....

While i sleep...... 😴😴

( and of course Christmas!🎁Ac wrth gwrs Y Nadolig!🎁)

 

Dawnsio disgo 💃🏿👯

Still image for this video

Disco dancing 💃🏿

Still image for this video

Dawnsio hyfryd

Still image for this video

💃🏿

Still image for this video

Cer amdani Will! Go William!

Still image for this video

Ho ho ho! 🎅🏻

Still image for this video

Nadolig Llawen!

Still image for this video

Nadolig Llawen eto!

Still image for this video

Efelychu gwaith Van Gogh - Noson Serennog / Emulating Van Gogh Starry Night

Os oes gennych unrhyw adnoddau ar gyfer y thema neu i gornel chwarae Y Gofod mae croeso i chi ddod a hwy i'r dosbarth tan ddiwedd y thema.

If you have any resources related to the theme or for our exciting Space role play corner please bring them to the class. Diolch! 👍🏼

Picture 1

Ein syniadau i ddatblygu yn ystod y thema/ Our ideas to develop during the theme:

Celf yn y tywyllwch/ Art in the dark

Celf yn y tywyllwch/ Art in the dark 1
Celf yn y tywyllwch/ Art in the dark 2

Diwrnod sliperi ar gyfer elusen Shelter Cymru / Slipper day to raise funds for Shelter Cymru

Diwrnod sliperi ar gyfer elusen Shelter Cymru / Slipper day to raise funds for Shelter Cymru 1
Picture 1
Picture 2

Creu cebabs ffrwythau a smwddis mefus i ddathlu wythnos iach / Fruit kebabs and strawberry smoothies for Healthy week 🍓🍓🍓🍓🍓

Ein hoff deganau/ llyfrau Our favourite toys/ books

Diwrnod pyjamas Plant mewn angen 2017 Children in need pyjama day

Diwrnod pyjamas Plant mewn angen 2017 Children in need pyjama day 1

Abrofi yn y Gofod / Space explorers! 💫☄️🚀

Ein thema am yr hanner tymor cyntaf yw...

Pawennau, Crafangau a wisgers! 🐱🐯🦁

Perrrrrrrrrrffaith!

 

Our theme for the first half term is....

Paws, claws and whiskers! 🐱🐯🦁

Perrrrrrrrrfect! 

 

Rydym yn dwlu ar ein cegin fwd newydd / We ❤️ our new mud kitchen!

Braf oedd clywed plant y Derbyn yn canu yn ystod yr her rhigwm Pori drwy Stori bore ma! 

Some lovely singing by the Reception pupils during our Nursey rhyme concert this morning!🎤🎧🎼

trim.526C1296-F4FD-41D6-AE80-57A6062E259C.MOV

Still image for this video

trim.BAAF91E0-F0EF-4F56-B8C6-137284852996.MOV

Still image for this video

Beth yr ydym wedi dysgu am deigrod? What have we learnt about tigers?

Still image for this video

trim.873BB6C5-59E6-448F-B3FD-F5480361DD0B.MOV

Still image for this video

trim.493E1605-D4AE-4362-8205-D648F5BE9021.MOV

Still image for this video

trim.4669347F-FF02-40A6-8D4C-F834D818613B.MOV

Still image for this video

trim.E6022EBA-D75C-4E2A-ACB8-3A2C27392F58.MOV

Still image for this video

trim.2DF599D6-0203-4EDB-B92D-7BAADE4BE4DA.MOV

Still image for this video

trim.97715842-A90A-43B7-BC8C-8B0A54632CB8.MOV

Still image for this video

Arbrofi gyda'r siapiau / Shape tastic! 🔵◼️🔺

Diwrnod cathod / Cat day

Da iawn i'r plant a'r rhieni am fod mor greadigol gyda'r gwisgoedd! Roeddent yn wych!

Well done to the pupils and parents for some very creative catcostumes! 👏🏻👏🏻

Pan ddaeth Maisie y gath i' n gweld.... When Maisie the cat came to visit....

Mae Cwtsh Clyd y Cathod ar agor yn swyddogol! Gofal o'r safon uchaf ar gyfer cathod o bob math! 🐱🐱🐱 Galwch mewn am ragor o wybodaeth 👍🏼👍🏼

Our Cute Cats Corner is officially open! 

High quality care for all sorts of cats! Contact our friendly staff for further information! 👍🏼

Edrychwch ar ein cathod ni!

Look at the cats we made! 🐱

Ymgartrefu yn ein dosbarth newydd 👫😸

Settling into our new class 👭👬