Home Page

Blwyddyn 5&6/Year 5&6 - Miss S John

 Croeso i dudalen Blwyddyn 5 a 6 


JohnS170@hwbcymru.net

18/07/22 Grwpiau cyntaf Bl6 wedi mwynhau hwylio ⛵️ 🛶 🚤 🌊

Still image for this video

Gwyddonwyry dyfodol yn arsylwi ar galonau Wŷn / Our future scientists dissecting lamb’s hearts

Diolch i St. Johns Ambulance am ddysgu sgiliau bywyd pwysig i ni.

Ein uned ddysgu y tymor yma: / Our unit of learning this term is: 

Tu hwnt i ffiniau… / Beyond boundaries…

Ein her oedd symud ciwbiau jeli o un plât i blât arall gan ddefnyddio pensiliau yn unig ✏️ Sut fydd ffrithiant yn effeithio ar hyn?

Cynnig cyntaf o greu gweddau’r Lleuad allan o ‘play do’ / First attempt at creating phases of the moon using ‘play do’ 🌙 🌝 🌚

Dydd Gŵyl Dewi hapus 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 🌼 🐉 🔴

Defnyddio data a gwybodaeth i greu Cysawd yr Haul ar yr iard

trim.F224E9EA-927E-4705-B712-39CAD3070281.MOV

Still image for this video

Diwrnod cofio’r Holocaust

Hwyl yn codio’r sphero i greu cysawd yr haul / fun coding the sphero to create a class solar system

Cymharu data i greu cysawd yr haul o ffrwythau a llysiau/ Comparing data to create a fruit solar system

Gwasanaeth Nadolig 2021 Blwyddyn 5/6

Still image for this video

Côr Angylion

Still image for this video

Dilyn y seren

Still image for this video

Joio’r Parti Nadolig 🎄 🎅🏼

Dathlu Plant Mewn Angen

Cardiau Nadolig / Christmas Cards 🎄🎅🏼

 

 

 

Ein syniad mawr y tymor hwn ydy 

Ar Daith...

Our big idea this term is

On a journey...

Joio ein hymweliad ag Ysgol Gŵyr

Ymweliad blwyddyn 6 ag Ysgol Gŵyr - pontio

Still image for this video

Peintio tirluniau Yr Aifft

Astudio ac ail greu gwaith Nick Holly

Still image for this video

Wrth ein boddau yn creu a chwarae gêm senet/ We loved making and playing our own senet games