Home Page

Blwyddyn 5&6/Year 5&6 - Miss S John

Croeso i dudalen Blwyddyn 5 a 6 

 

 Dilynwch ni ar drydar / Follow us on Twitter

@YGGBYMSJohn    @YGGBrynymor1

 

Ein Thema / Our Topic:

O Gymru... i bedwar ban y byd / From Wales...to the four corners of the world                 
 

'Hoodies' y 'Criw 2020'

Gwasanaeth ffarwel Mrs James

Aethom ni i weld pantomein 'Arwyr' yn theatr Ffwrnes

Aethom ni i weld pantomein 'Arwyr' yn theatr Ffwrnes 1

Celf allan o'r bwydydd sydd yn tyfu ym Mhatagonia

Amlieithrwydd yn ein dosbarth ni

Still image for this video

Amlieithrwydd ein dosbarth ni

Still image for this video

Amlieithrwydd yn ein dosbarth ni

Still image for this video

Her Twr

Still image for this video

Her cychod

Still image for this video

Pantolig

Still image for this video

trim.8D5CD03E-89E8-49D2-BE8C-85DB30DD9794.MOV

Still image for this video

trim.C14F4ABE-DEB7-4201-AB68-33CCF926E410.MOV

Still image for this video

trim.7E254E91-E5D0-4D31-A942-7902A56D80B5.MOV

Still image for this video

Gwaith Cartref sillafu / Spelling homework

Dyma ein campweithiau...

Still image for this video

Creu olwyn fferis neu chwyrligwgan gyda k'nex a modur

Still image for this video

IMG_2396.MOV

Still image for this video

IMG_2401.MOV

Still image for this video

IMG_2405.MOV

Still image for this video

IMG_2403.MOV

Still image for this video

IMG_2411.MOV

Still image for this video

IMG_2414.MOV

Still image for this video

IMG_2417.MOV

Still image for this video

IMG_2420.MOV

Still image for this video

Diolch i Meleri am ddod i siarad am ei phrofiad ym Mhatagonia

Still image for this video

Seswin holi ac ateb gyda Meleri

Still image for this video

Gweithdy cerddoriaeth gwych gyda Bronwen Lewis / An excellent music workshop with Bronwen Lewis 25/09/19

Mae hen wlad fy nhadau

Still image for this video

IMG_2290.MOV

Still image for this video

Sosban fach...

Still image for this video

Dysgu am ffrithiant gyda jeli ac olew / Learning about friction using jelly and cooking oil

IMG_2245.MOV

Still image for this video