Home Page

Blwyddyn 5&6/Year 5&6 - Miss S John

Croeso i dudalen Blwyddyn 5 a 6 

 

 Dilynwch ni ar drydar / Follow us on Twitter

@YGGBYMSJohn    @YGGBrynymor1

 

Ein Thema / Our Topic:

O Gymru... i bedwar ban y byd / From Wales...to the four corners of the world                 
 

Pantolig

Still image for this video

trim.8D5CD03E-89E8-49D2-BE8C-85DB30DD9794.MOV

Still image for this video

trim.C14F4ABE-DEB7-4201-AB68-33CCF926E410.MOV

Still image for this video

trim.7E254E91-E5D0-4D31-A942-7902A56D80B5.MOV

Still image for this video

Gwaith Cartref sillafu / Spelling homework

Dyma ein campweithiau...

Still image for this video

Creu olwyn fferis neu chwyrligwgan gyda k'nex a modur

Still image for this video

IMG_2396.MOV

Still image for this video

IMG_2401.MOV

Still image for this video

IMG_2405.MOV

Still image for this video

IMG_2403.MOV

Still image for this video

IMG_2411.MOV

Still image for this video

IMG_2414.MOV

Still image for this video

IMG_2417.MOV

Still image for this video

IMG_2420.MOV

Still image for this video

Diolch i Meleri am ddod i siarad am ei phrofiad ym Mhatagonia

Still image for this video

Seswin holi ac ateb gyda Meleri

Still image for this video

Gweithdy cerddoriaeth gwych gyda Bronwen Lewis / An excellent music workshop with Bronwen Lewis 25/09/19

Mae hen wlad fy nhadau

Still image for this video

IMG_2290.MOV

Still image for this video

Sosban fach...

Still image for this video

Dysgu am ffrithiant gyda jeli ac olew / Learning about friction using jelly and cooking oil

IMG_2245.MOV

Still image for this video