Home Page

Adnoddau Defnyddiol/ Useful Resources

Rhowch gynnig ar y gemau sydd ar yr apiau Tric a Chlic/

Have a go on the games on the 'Tric a Chlic' apps

Geiriau Tric a Chlic

Tric a Chlic Words

Geirfa Allweddol/ Key Words

Mwynhewch darllen llyfrau Magi Ann i gyd ar yr ap!

Enjoy reading all of the Magi Ann stories on the app!