Home Page

Llythyron / Letters 2020-2021

24/9/2020 Cefnogi APP COVID-19 y GIG / Supporting the NHS COVID-19 APP

23/9/20

Byddwch yn ymwybodol, o'r wythnos sy'n dechrau 28.09.2020, y bydd angen ynysi becynnau lyfrau darllen a llyfrau cyfathrebu a gwaith cartref dros 72 awr cyn dychwelyd nôl oherwydd y cofrestriad. Unrhyw negeseuon brys, cysylltwch â'r swyddfa.

Please be aware that as of week commencing 28th September all reading books and communication books and homework will have to be kept isolated over 72 hours before returning due to Covid. Any urgent messages please contact the office. Diolch